You are currently viewing Wypominki A.D 2023 – ,,Prezent dla dusz”

Wypominki A.D 2023 – ,,Prezent dla dusz”

Pomoc duszom w czyśćcu to nasz obowiązek, ale nie zapominajmy, że działa to również w drugą stronę. Ci, którzy dzięki naszej modlitwie osiągną chwałę nieba, będą się troszczyć i wstawiać za nami, jeszcze pielgrzymami na tej ziemi, czego dowodem są liczne łaski przez nich wypraszane.

Od niedzieli 1 października br., w domu katechetycznym będziemy przyjmować zdrowaśki jednorazowe i roczne za zmarłych. Kartki na wypominki możemy pobrać przy wyjściu z Kościoła bądź pobrać i wydrukować na naszej stronie internetowej. Jako duszpasterze składamy serdeczne Bóg zapłać za każdą złożoną przy okazji wypominek ofiarę. Prosimy też o czytelne wpisanie imion i nazwisk zmarłych polecanych w wypominkach.

Formularz do pobrania

Listopad to miesiąc, w którym w sposób szczególny pamiętamy o zmarłych wypominając ich w modlitwie różańcowej. Wypominki to szczególna pamięć o zmarłych. Polegają na wyczytywaniu imion i nazwisk osób nieżyjących. Zanoszone są za nich też modlitwy i śpiew.

Rodzaje wypominek

  • Wypominki jednorazowe – modlimy się za naszych zmarłych zapisanych na kartkach każdego dnia w czasie oktawy Wszystkich Świętych, pół godziny przed Mszą Świętą o godzinie 18:00 w lubawskiej Farze. 
  • Wypominki Roczne – modlimy się za naszych zmarłych przez cały rok przed niedzielną Mszą św. o godz. 08:30 i 10:00. Przez cały rok, gdy przychodzimy w niedzielę na Eucharystię, trwa żywa pamięć modlitewna o naszych bliskich zmarłych. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli my teraz modlimy się za zmarłych, to Boża Sprawiedliwość sprawi, że za nas również ktoś z naszych bliskich będzie się modlił. Gdy Pan powoła nas do wieczności, wtedy nic nam nie będzie potrzebne, tylko modlitwa za nasze zbawienie.

 

Wypominki są wyrazem miłości i jedności całego Kościoła: pielgrzymującego na ziemi i tego, który przeszedł już granicę śmierci. Pisząc imiona zmarłych na kartkach wypominkowych, a następnie je odczytując wyrażamy wiarę, że ich imiona są zapisane w Bożej księdze życia.

Pomoc z czyśćca

Gdy dusze trafią do czyśćca, same nie mogą przyspieszyć procesu oczyszczenia, który skutkuje dostąpieniem chwały nieba. Dlatego potrzebują naszego wsparcia. Jednak czy możemy liczyć na wsparcie zmarłych?.

Bł. Anna Katarzyna Emmerich, niemiecka mistyczka, mówiła: ,,To, coś ktoś dla dusz czyśćcowych czyni, czy modli się za nie, czy ofiaruje cierpienie, zaraz mu to wychodzi na korzyść i wtedy one są bardzo zadowolone, szczęśliwe i wdzięczne. Kiedy za nie ofiaruję moje cierpienie, wtedy one modlą się za mnie’’. Podobnie zresztą wypowiadał się św. Ojciec Pio: ,, Musimy modlić się za dusze w czyśćcu. To niewiarygodne, co one mogą uczynić dla naszego duchowego dobra, z wdzięczności dla tych na ziemi, którzy pamiętają o modlitwie za nie’’.

Możemy przeczytać wiele świadectw o interwencji dusz czyśćcowych w sprawy osób żyjących tutaj, na ziemi. W  ten sposób wyprostowało się mnóstwo zawiłych ścieżek i wielu pojednało się mnóstwo zawiłych ścieżek i wielu pojednało się z Bogiem. Przekonajmy się, że jesteśmy jedną wspólnotą Kościoła. Doceniajmy fakt, że możemy się wzajemnie obdarowywać.

Historia wypominek

Tradycja sięga X wieku. Kościół nieustannie powierza w modlitwie zmarłych, gdyż droga do wiekuistego odpoczynku jest, dzięki Miłosierdziu Boga, zawsze otwarta. Św. Jan Paweł II w rozważaniach na „Anioł Pański” w listopadzie 2003 roku powiedział: „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”. Często nie wiemy, kto potrzebuje naszego wsparcia duchowego, ale że ludzie go potrzebują, to jest oczywiste. Widzimy, że są grzechy, słabości, upadki. Dlatego nasza modlitwa za zmarłych jest niezbędna. Tę modlitwę powinniśmy składać poprzez ręce Matki Najświętszej. Poszukując głębszego sensu „wypominek” należy zatrzymać się na 12 rozdziale 2 Księgi Machabejskiej.

PODZIEL SIĘ.!

Facebook
Twitter
Email
Drukuj