You are currently viewing Z okazji Dnia Życia Konsekrowanego –  przybliżamy posługę Sióstr Szarytek z Lubawy.

Z okazji Dnia Życia Konsekrowanego –  przybliżamy posługę Sióstr Szarytek z Lubawy.

Siostry Szarytki przybyły na zaproszenie ówczesnego biskupa chełmińskiego  Jana Nepomucena Marwicza oraz proboszcza ks. kanonika Klintenberga za zgodą Ojca Świętego Piusa IX. W  dniu 11 marca 1861 roku podpisano ze zgromadzeniem  umowę, aby siostry  urządziły szpital, dla chorych, szkołę oraz zakład opiekuńczo- wychowawczy. 4 sierpnia 1861r.  trzy pierwsze siostry z Chełmna przybyły do Lubawy;  było to: przełożona Tekla Węrzyk, Cecylia Grzeczkowska oraz  Eugenia Fukas. Rozpoczęto  budowę nowego szpitala jednopiętrowego i już w 1863  szpital był gotowy. Otworzono ochronkę i szkołę z pensjonatem. W 1875  roku było 18 sierot, a w ochronce 80 dzieci. W szkole uczono100 dziewcząt. W okresie Kulturkampf rząd pruski ograniczył działalność sióstr i  rola ograniczyła się do pracy nad chorymi; siostrą przełożoną była wówczas siostra Augustyna Edler W 1930 r. do Lubawy przybyła siostra Antonina Sznajder – ekonomistka z wykształcenia i w 1934 r. z Martą Tryjankowską uzyskały od ks. biskupa Stanisława Okoniewskiego  prawo do samodzielnego zarządzania dobrami fundacji Kupnera i  lubawski szpital  w owym czasie zyskał renomę. Po wybuchu  wojny szpital zajęli Niemcy. Dzieci z domu dziecka  zabrali mieszkańcy  Lubawy, a siostrom zabroniono działalności. Powróciły do pracy na prośbę niemieckiego lekarza dr Knabe. Podczas okupacji  w szpitalu leczono głównie  rannych żołnierzy, ale także inne osoby. W styczniu 1945 r.  siostry na nowo  otworzyły  Dom Dziecka,  w którym w 1947  było 100 dzieci. Siostry  uruchomiły szpital z 3 oddziałami: położniczym, chirurgicznym i wewnętrznym. W Grabowie  leczono  dzieci z całej Polski zarażone gruźlicą. Wspólnota sióstr liczyła wówczas  38 sióstr (rok 1960). Zmiany polityczne i objęcie władzy przez komunistów spowodowały, że dla  fundacji  Kupnera  nadeszły ciężkie chwile. Gospodarstwo rolne w Grabowie i Kupnerówka zostały upaństwowione. W 1960 zlikwidowano Dom Dziecka, a przedszkole zlikwidowano w 1962 roku. Przez kilkadziesiąt lat nie inwestowano w szpital który popadł w ruinę. W 1993 roku szpital został wyremontowany, głownie dzięki  przedsiębiorcom i staraniom ówczesnych władz.

W 2003  roku  dawny szpital został oddany Zgromadzeniu. Siostry Szarytki, prowadzą  Niepubliczny Zakład Opieki Długoterminowej p.w. “Szpital św. Jerzego”. Misją naszego Zakładu jest pomoc człowiekowi przewlekle choremu, niepełnosprawnemu w odzyskaniu możliwie największego zakresu sprawności i niezależności. W 2024r. – Siostry będą obchodzić 163 lecie obecności w Lubawie Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Obecnie wspólnota liczy 6 sióstr i wspólnie z osobami świeckimi kontynuują służbę bliźnim.

  • Grunwaldzka 11, 14-260 Lubawa
  • 89 645 24 01
  • Przełożona Domu – Siostra Służebna: s. Zofia MARTIN SM
  • Dyrektor NZOD – Siostra Służebna: s. Ewa MARKOWSKA SM
  • Kaplica: Świętego Jerzego
  • Kapelan : ks. Marek Samorek
  • https://nzodlubawa.pl
 

Naszym Siostrom Szarytkom dziękujemy za służbę Bogu i ludziom, modlitwę, pracę i obecność! Życzymy błogosławieństwa Bożego, zdrowia i wytrwałości na drodze do świętości. Życzymy wielu łask i opieki Matki Bożej Lipskiej.! Pamiętamy w modlitwie!

PODZIEL SIĘ.!

Facebook
X
Email
Drukuj