You are currently viewing 21-24 listopada: Rekolekcje biskupów na Jasnej Górze

21-24 listopada: Rekolekcje biskupów na Jasnej Górze

„Odpowiedzialność pasterzy” to temat rekolekcji biskupów, które odbędą się na Jasnej Górze od 21 do 24 listopada br. Poprowadzi je ks. prof. dr hab. Henryk Pietras SJ, patrolog i bizantynolog, wykładowca Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie i Collegium Bobolanum w Warszawie.

Ks. prof. Henryk Pietras SJ w ciągu czterech dni rekolekcji biskupów wygłosi osiem konferencji na temat odpowiedzialności pasterzy. Jak wyjaśnia, tematy poszczególnych nauk rekolekcyjnych wynikają bezpośrednio z tekstów Kościoła. „Rekolekcje odbędą się w dniach wyznaczonych, na które liturgia Kościoła przepisuje określone czytania mszalne i brewiarzowe. Uznałem, że dają one wiele punktów i tematów do refleksji” – tłumaczy ks. Pietras.

„Będziemy mogli wspólnie starać się wniknąć w treści proponowane przez modlitwę Kościoła i je odczytać w kontekście historycznym i społecznym, w jakim przyszło nam żyć” – podkreśla ks. Pietras. „Wierzę, że Słowo Boże zawsze jest «na temat» i na bieżąco daje nam wskazówki do życia w konkretnym dniu i w konkretnej sytuacji. Ufam, że w łączności z całym Kościołem, modlącym się w tych dniach tymi samymi tekstami Pisma, zdołamy odczytać wskazania, jakie Bóg ma dla nas w tym konkretnym momencie naszego życia i naszej służby Bogu i Kościołowi” – dodaje.

Pierwsza nauka rekolekcyjna pt. „Kompromis z władzą” została zaplanowana na wtorek wieczorem. Tematy kolejnych konferencji to: „Siedmiu braci machabejskich i ich matka”, „Miejsca religii i wiary w hierarchii wartości”, „Rola pasterzy: żniwiarze czy siewcy?”, „Niebezpieczna «walka ze złem»”, „Klemens Rzymski i problem zawiści w Kościele”, „O pasterzach uciskających owce” oraz nawiązująca do Ewangelii św. Łukasza konferencja o „Oczyszczeniu świątyni z rzeczy zbędnych”.

Biskupi każdy dzień rozpoczną Eucharystią połączoną z Jutrznią, a zakończą Apelem Jasnogórskim. W ciągu dnia zaplanowano też modlitwę brewiarzową oraz adorację Najświętszego Sakramentu. Na lekturę duchową, która będzie towarzyszyć biskupom, został wybrany tekst Orygenesa „O modlitwie”. Czwartek będzie dniem pokuty i pojednania. W piątek, 24 listopada, w ostatnim dniu rekolekcji, w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej zostanie odprawiona Msza Święta za zmarłych biskupów.


Ks. prof. dr hab. Henryk Pietras SJ, tegoroczny rekolekcjonista biskupów, urodził się 23 września 1954 roku w Dębieńsku. Jest patrologiem, bizantynologiem, profesorem nauk teologicznych.
Święcenia kapłańskie przyjął 31 lipca 1980 roku. W latach 1980–1985 kontynuował studia w Rzymie na Augustinianum, gdzie uzyskał doktorat z patrologii („L’amore in Origene”). Habilitował się w roku 1990 („Jedność Boga, jedność świata i jedność Kościoła”). W latach 1992-2010 pełnił funkcję dyrektora Wydawnictwa WAM, zaś w latach 2010-2014 – rektora Akademii Ignatianum w Krakowie. Był też delegatem na 34. Kongregację Generalną Jezuitów w 1995 roku.
W kadencji 2011–2015 był członkiem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.
Ks. prof. Pietras to autor wielu publikacji z zakresu chrześcijaństwa antycznego i patrologii. Zainicjował też serie wydawnicze: „Źródła Myśli Teologicznej” oraz „Wielcy Ludzie Kościoła”.
Obecnie wykłada patrologię na Papieskim Wydziale Teologicznym Sekcji „Bobolanum” w Warszawie i na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

 

PODZIEL SIĘ.!

Facebook
Twitter
Email
Drukuj