You are currently viewing Chrześcijański obrzęd Wieczerzy Wigilijnej

Chrześcijański obrzęd Wieczerzy Wigilijnej

Wigilijny wieczór Święta Bożego Narodzenia ma w całym Kościele powszechnym szczególnie uroczysty charakter. Wigilia i Boże Narodzenie – to dni naszego pojednania z Bogiem i ludźmi. Znani jeste­śmy w świecie z otwartości i gościnności. Obejmijmy nią również i Boga.  Wejdźmy w tajemniczy czas Świąt z czystymi sercami. Przygotowanie stołu wigilijnego: stół powinien być duży, by wszyscy domownicy mogli przy nim zasiąść i jeszcze jedno miejsce przy stole pozostaje wolne jako znak pamięci o naszych bliskich, którzy nie mogą razem z nami zasiąść do wigilii. Jest to także znak więzi ze zmarłymi z naszych rodzin oraz gotowości przyjęcia do naszego domu w ten szczególny wieczór osoby samotnej. Wieczerzę wigilijną rozpoczynamy modlitwą. Najlepiej jeśli prowadzi ją ojciec lub najstarsza osoba wśród zebranych. Stół nakrywamy białym obrusem, pod nim kładziemy siano – na pamiątkę narodzenia Chrystusa w żłobie. Na stole stawiamy świecę (najlepiej Działa Pomocy Dzieciom), której płomień symbolizuje Chrystusa obecnego wśród zgromadzonych, Pismo Święte otwarte w tym miejscu, z którego będziemy czytać Słowo Boże oraz, na jednym talerzu opłatki, którymi się będziemy łamać, a na drugim opłatki, listy i kartki, które otrzymaliśmy na święta od naszych bliskich i znajomych.  W pokoju, pod wcześniej ubraną choinką, stawiamy szopkę i kładziemy prezenty.

 

 

OBRZĘD WIECZERZY WIGILIJNEJ 

✠ W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. – Amen.

ZAPALENIE ŚWIECY

Ojciec rodziny lub ktoś inny (prowadzący) zapala świecę mówiąc:

  • Prowadzący: Światło Chrystusa
  • Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.
  • Prowadzący: Narodził się Jezus Chrystus, nasza światłość i nadzieja.
  • Wszyscy: Bogu niech będą dzięki.
  • Prowadzący: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
  • Wszyscy: Amen.

CZYTANIE EWANGELII 

Prowadzący: W tej uroczystej chwili, kiedy mamy zasiąść do Wieczerzy Wigilijnej, wychwalajmy Boga, naszego Ojca, za tę Świętą Noc – pamiątkę Nocy, w której narodził się Chrystus. Posłuchajmy słów z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 2,1-7)

✠ Z Ewangelii św. Łukasza

„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby prze­prowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Po­rodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.”

  • Prowadzący: Oto słowo Pańskie.
  • Wszyscy: Chwała Tobie Chryste.

WSPÓLNA MODLITWA

Prowadzący: Chrystus Pan przypomina nam dziś swoje przyjście na ziemię. Bóg stał się człowiekiem, by nas pojednać z Ojcem w niebie oraz zjednoczyć nas, ludzi, w swojej miłości. Zanim weźmiemy do rąk opłatek, obejmijmy modlitwą tych wszystkich, z którymi chcemy dziś być w jedności. 

Wstęp do modlitwy w różnych intencjach: Boże, Ojcze nasz, w tej uroczystej godzinie wychwalamy Cię i dziękujemy za Noc – dzisiaj wspominaną – w której posłałeś nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.

  • Prowadzący: Prosimy Cię, udziel naszej rodzinie daru miłości, zgody i pokoju;
  • Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.
  • Prowadzący: Ojca Świętego obdarz wszelkimi łaskami, jakie potrzebne są Głowie Kościoła;
  • Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.
  • Prowadzący: Naszym biskupom, kapłanom i siostrom zakonnym, którzy trudzą się, by nas prowadzić drogami zbawienia, udziel łaski i błogosławieństwa
  • Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.
  • Prowadzący: Naszych krewnych i przyjaciół, od których otrzymaliśmy życzenia, obdarz Swoją radością;
  • Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.
  • Prowadzący: Obdarz pokojem tej Nocy także naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych;
  • Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.
  • Prowadzący: Wszystkich opuszczonych, samotnych, chorych, biednych i głodnych na całym świecie pociesz i umocnij Dobrą Nowiną tej Świętej Nocy;
  • Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.
  • Prowadzący: Naszych zmarłych (można wymienić imiona) obdarz szczęściem i światłem Twej chwały;
  • Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Wszyscy odmawiają „Ojcze nasz”

ŁAMANIE SIĘ OPŁATKIEM

Prowadzący:  A teraz w duchu miłości i przebaczenia przełamiemy się opłatkiem, chlebem miłości. Otwierając serca nasze w miłości wzajemnej, otwieramy je na przyjście Pana. W Nim każdy człowiek znajdzie dobroć i przyjaźń. Niech On będzie zawsze z nami w naszym domu.

Panie, Boże, prosimy Cię, pobłogosław nas i te opłatki  ✠  (prowadzący kreśli nad opłatkami znak krzyża), którymi będziemy się dzielić. Obdarz nas wszystkich Twoim pokojem i spraw, abyśmy na co dzień żyli w miłości i chętnie dzielili się dobrami, których nam udzielasz. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE WIGILII.

Po wieczerzy można odmówić następującą modlitwę:

Boże, nasz Ojcze dziękujemy Ci za dar Twojego Syna, narodzonego dla naszego zbawienia z Maryi Dziewicy, dziękujemy Tobie za ten błogosławiony wieczór, za dary, które spożyliśmy podczas Wieczerzy i wszelkie dobrodziejstwa, którymi nas z miłością  obdarzasz dnia każdego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Ukoronowaniem radosnego świętowania Wigilii Bożonarodzeniowej jest uczestnictwo w Pasterce, Mszy świętej sprawowanej o północy.

PODZIEL SIĘ.!

Facebook
X
Email
Drukuj