Jego Ekscelencja

Ksiądz biskup Andrzej Suski

Senior diecezji toruńskiej

Data urodzenia: 24.12.1941r.

Płock

Święcenia kapłańskie: 13.06.1965r.

Płock

Święcenia biskupie: 04.10.1986r.

Płock

Biskup pomocniczy: 1986–1992r.

Diecezja Płocka

Kanoniczne objęcie diecezji toruńskiej: 19.03.1992r.

Ordynariusz diecezji toruńskiej

Ingres do katedry toruńskiej : 31.05.1992r.

Ordynariusz diecezji toruńskiej

Tytuł naukowy: licencjat nauk biblijnych i doktor teologii
Wielki kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

do 2017r.

Emerytura

Od 11.11.2017r. - do dziś.