Jego Ekscelencja

Ksiądz biskup Józef  Szamocki

biskup pomocniczy diecezji toruńskiej

Data urodzenia: 04.10.1954r.

Gdynia

Święcenia kapłańskie: 29.04.1979r.

Pelplin

Święcenia biskupie: 27.05.2000r.

Toruń

Biskup pomocniczy: 2000– do dziś

Diecezja Toruńska

Biskup tytularny diecezji:

Clypia in Proconsulari

Tytuł naukowy: doktor teologii
Wikariusz generalny diecezji toruńskiej