Jego Ekscelencja

Ksiądz biskup Józef Szamocki

biskup pomocniczy diecezji toruńskiej

Data urodzenia: 04.10.1954r.

Gdynia

Święcenia kapłańskie: 29.04.1979r.

Pelplin

Święcenia biskupie: 27.05.2000r.

Toruń

Biskup pomocniczy: 2000– do dziś

Do dziś

Biskup tytularny diecezji:

Clypia in Proconsulari

Tytuł naukowy: doktor teologii
Wikariusz generalny diecezji toruńskiej
Biogram

Urodził się 4 października 1954 w Gdyni. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święceń prezbiteratu udzielił mu 29 kwietnia 1979 biskup diecezjalny chełmiński Bernard Czapliński. W 1995 ukończył Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie ze stopniem doktora na podstawie dysertacji Duchowość kapłana diecezjalnego w Instytucie Świeckim Kapłańskim Misjonarzy Królewskości Chrystusa na podstawie pism Gabriela Mercola (1971–1991).

W latach 1979–1983 pracował jako wikariusz w parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Chojnicach. Od 1983 do 1988 przebywał na misji w Zambii, gdzie był administratorem parafii św. Rodziny w Lusace. Od 1990 do 1992 pełnił funkcję diecezjalnego dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych. W latach 1988–1992 był ojcem duchownym w seminarium w Pelplinie. Prowadził wykłady w pelplińskim seminarium oraz zajęcia formacyjne dla osób konsekrowanych. W diecezji toruńskiej był ojcem duchownym seminarzystów oraz delegatem biskupim ds. zakonnych w kurii diecezjalnej.

20 kwietnia 2000 papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji toruńskiej ze stolicą tytularną Clypia. Święcenia biskupie otrzymał 27 maja 2000 w katedrze toruńskiej. Konsekracji dokonał biskup diecezjalny toruński Andrzej Suski w asyście arcybiskupa metropolity gdańskiego Tadeusza Gocłowskiego i arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego Henryka Muszyńskiego. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Servire Ecclesiae” (Służyć Kościołowi). W diecezji toruńskiej objął urząd wikariusza generalnego

Herb biskupa

Zawołanie umieszczone pod biskupim herbem:
Servire Ecclesiae (1)– Służyć Kościołowi.

Na tarczy herbowej umieszczona jest litera TAU (2) koloru purpury i czerwieni, a pod nią kula ziemska (3) koloru niebieskiego z czarnymi południkami i równoleżnikami.

Pomiędzy franciszkańskim Krzyżem a ziemią, znajdują się dwie niebieskie litery E (4) M (5): Ecclesia Mater – Matka Kościół.

W symbolice herbów połączenia kolorów niebieskiego z czarnym oznaczają miłosierdzie, z purpurą wierną służbę, a z czerwienią dobroczynność.

Białe tło symbolizuje czystość i niewinność.

Oto program życia. Służby, Kościołowi, każdemu człowiekowi.

Funkcje w KEP
  • członek Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego
  • członek Komisji ds. Misji
  • członek Rady ds. Środków Społecznego Przekazu
  • delegat KEP ds. Instytutów Świeckich
Dane teleadresowe

Kuria Diecezjalna Toruńska

ul. Łazienna 18
87-100 Toruń
tel. 56 622 35 30
fax. 56 621 09 02
kuria@diecezja.torun.pl

Sekretarz biskupa diecezjalnego

ks. Dawid Wasilewski

e-mail xdw@diecezja-torun.pl

Biskup w obiektywie