Jego Ekscelencja Najdostojniejszy

Ksiądz biskup wiesław Śmigiel

Ordynariusz diecezji toruńskiej

Data urodzenia: 03.01.1969r.

Świecie nad Wisłą

Święcenia kapłańskie: 29.05.1994r.

Pelplin

Święcenia biskupie: 21.04.2012r.

Pelplin

Biskup pomocniczy: 2012–2017

Diecezja Pelplińska

Kanoniczne objęcie diecezji toruńskiej: 08.12.2017r.

Ordynariusz diecezji toruńskiej

Ingres do katedry toruńskiej : 10.12.2017r.

Ordynariusz diecezji toruńskiej

Tytuł naukowy: doktor habilitowany teologii
Wielki kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.