O nas

Nasza wspólnota to grupa osób wspólnie poznających Pismo Święte i rozważających Słowa Boga. Zadaniem uczestników tej grupy jest również poznawanie dziejów historii, metod działania Boga, a przede wszystkim wielkiej miłości Boga do ludzi. Pismo św. jest pełne tego uczucia.

Spotkania w Kręgu Biblijnym to czas, kiedy zaczynamy głębiej wierzyć i czuć bardziej tchnienie Ducha Świętego, które jest koniecznie potrzebne do pełniejszego zrozumienia prawd zawartych w Piśmie św. Wierzymy i czujemy również, że sam Bóg przychodzi do nas i zamienia Słowo w Ciało. Czynne uczestnictwo w Kręgu Biblijnym otwiera nam oczy i budzi pragnienie głębszego poznawania zamysłów Boga ukrytych w Księgach Pisma Świętego. Czytając i rozważając Pismo św. z kapłanem – przewodnikiem, dowiadujemy się nie tylko o znaczeniu przeczytanych tekstów dla nas żyjących współcześnie, ale również co one oznaczały dla pierwszych jego odbiorców.

W Piśmie Świętym należy indywidualnie szukać odpowiedzi na nasze życiowe sukcesy i porażki i tam też należy szukać sposobów na dobre życie. Zależnie od naszej sytuacji a nawet nastroju czasem fragment tekstu – lub nawet jeden werset – da nam podpowiedź na sposób godny chrześcijanina. W każdej też chwili możemy sięgnąć do Księgi Psalmów, których różnorodność odpowie na każde nasze duchowe potrzeby.

Święty Hieronim powiedział: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – prawie w każdym domu znajduje się Biblia. Zapewne jest umieszczana w różnych miejscach: na półce, wciśnięta pomiędzy książki albo gdzieś w szufladzie pomiędzy papierami, a czasem na biurku lub „pod ręką” na stoliku. Z Pismem Świętym stykamy się już w dzieciństwie, ale dopiero często uczestnicząc w Mszach św. i wsłuchując się w czytania – zaciekawiamy się co dalej… i sięgamy w domu po Biblię.

Z czasem okazuje się, że samodzielne czytanie Pisma Świętego pozostawia w nas niedosyt, bo nie mamy czasu na rozpoczęcie studiów kulturowych i historycznych, a niektóre wydarzenia opisane w Biblii potrzebują głębszego wyjaśnienia ich tła historycznego i postaci z nimi związanymi. Zwłaszcza Stary Testament pociąga swą tajemniczością – do czasu, kiedy wspólnie z kapłanem – przewodnikiem w Kręgu Biblijnym zaczniemy głośno czytać werset po wersecie, rozważać i medytować. Poprzez czytanie Pisma Świętego w grupie łatwiej zrozumieć wskazówki jakie ukrył tam Bóg dla nas ludzi – jak żyć, bo Biblia jest prawdziwą skarbnicą mądrości życiowych i wskazówek wychowawczych. Na przykład Księga Przysłów, Mądrości Syracha lub sama Księga Mądrości. Ileż tam rad jak stawać się lepszym człowiekiem i doskonalszym chrześcijaninem! A Księgi wielkich Proroków, przez których Bóg przemawiał do uciśnionego i znękanego narodu wybranego, pocieszając go i zapowiadając nie tylko wybawienie ale też Zbawiciela. A Księga Pieśni nad Pieśniami – pełna lirycznej poezji, porównań i opisów zwierząt i przyrody!
Język Pisma Świętego zachwyca swym pięknem i rytmiką zarówno w Starym jak i w Nowym Testamencie. Krąg Biblijny pozwala nam odkryć piękno i mądrość „Listu Miłości” pisanego do nas przez samego Boga. Teraz jest właściwy czas na zadanie sobie pytania czym powinno być Pismo Święte dla chrześcijanina współcześnie? To wyjaśniamy sobie w czasie spotkań w Kręgu Biblijnym.

Otwórz Biblię. W ciszy i zamyśleniu stań wobec Słowa. Zacznij czytać. Jeśli wyda Ci się to zbyt trudne – przyjdź na spotkanie biblijne.