You are currently viewing Odpusty – Listopad to czas odpustów za dusze zmarłych.

Odpusty – Listopad to czas odpustów za dusze zmarłych.

Pomoc duszom w czyśćcu to nasz obowiązek, ale nie zapominajmy, że działa to również w drugą stronę. Ci, którzy dzięki naszej modlitwie osiągną chwałę nieba, będą się troszczyć i wstawiać za nami, jeszcze pielgrzymami na tej ziemi, czego dowodem są liczne łaski przez nich wypraszane. Listopad to czas odpustów za dusze zmarłych.W Katechizmie Kościoła Katolickiego możemy przeczytać, że “odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Może go dostąpić chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi określonymi warunkami za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie rozdziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych” (por. KKK 1471).

Za pobożne odwiedzenie cmentarza  w dniach od 1 do 8 listopada i jednoczesną modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących.  Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

  • Wyrzeczenie się przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli brakuje całkowitej dyspozycji – zyskuje się odpust cząstkowy),
  • Stan łaski uświęcającej lub spowiedź sakramentalna,
  • Przyjęcie Komunii Świętej
  • Odmówienie modlitwy (np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”), w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna, lecz w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież).
  • wykonanie czynności związanej z odpustem, np. nawiedzenie kościoła, nawiedzenie cmentarza i modlitwa.

Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii św. i jednej modlitwie w intencjach papieża – tylko jeden odpust zupełny. Kościół zachęca do ofiarowania odpustów za zmarłych (niekoniecznie muszą być to osoby nam znane, nie musimy wymieniać konkretnego imienia – wystarczy ofiarować odpust w intencji osoby zmarłej, która tego odpustu potrzebuje). Odpustów (zarówno cząstkowych, jak i zupełnych) nie można ofiarowywać za innych żywych.

Specyficzna kwarantanna

Św. Jan Maria Vianney nazywał czyściec „Bożą izbą chorych”, natomiast ks. Pierre Descouvemont, podążając za tą myślą, użył w odniesieniu do „izby” określenia „kwarantanna”, które w ostatnich latach stało nam się bliskie. – Tak, jak w czasie kwarantanny odizolowane osoby były zdane na pomoc innych, chociażby w robieniu zakupów czy w zaspokajaniu innych życiowych potrzeb, tak dusze, które zostały dopuszczone do czyśćca, jako skażone zarazą grzechu i nie do końca oczyszczone z jego konsekwencji, zdane są jedynie na naszą modlitewną pomoc, by mogły osiągnąć pełnię zbawienia. To właśnie nasza modlitwa, do której zachęca nas Kościół, jest najlepszym dla dusz czyśćcowych prezentem – tłumaczy o. Praśkiewicz OCD.

Nie ma zmarnowanej modlitwy

Karmelita podkreśla, że dzięki modlitwie za zmarłych, bardzo wielu naszych bliskich odbywających tę „specyficzna kwarantannę” w czyśćcu osiąga niebo i cieszy się wieczną szczęśliwością przed obliczem Boga wraz z Matką Najświętszą i rzeszą świętych. Choć nie wiemy, kto jeszcze potrzebuje naszej modlitwy, możemy być pewni, że żadne westchnienie za zmarłych nie będzie bezowocne. Jeśli osoba, za którą imiennie się modlimy, jest już zbawiona, to nasza modlitwa „nie marnuje się” i trafia do wspólnego skarbca zasług Kościoła, i jest pomocna duszom tych osób, za które nikt się nie modli i o których nikt nie pamięta. To przede wszystkim za dusze tych wiernych modlimy się w Dzień Zaduszny, który właśnie po to został w Kościele ustanowiony.

Drodzy Parafianie, Drodzy Goście, Drodzy Sympatycy naszego Kościoła

Życzymy spokojnego i owocnego przeżywania zbliżającego się czasu. Odwiedzając groby naszych bliskich, postarajmy się pamiętać, że kwiaty i znicze to tylko dodatek. Najważniejsze w tych dniach są skupienie oraz modlitwa. To także czas na chwilę refleksji na temat życia, wiary i dążenia do świętości.

JAK UZYSKAĆ ODPUST ZUPEŁNY ZA ZMARŁYCH ?

Stan łaski uświęcającej lub spowiedź sakramentalna

Wyrzeczenie się przywiązania do grzechu, nawet powszedniego

Przyjecie Komuni Świętej

Odmówienie modlitwy (np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”), w intencjach Ojca Świętego