You are currently viewing 1 stycznia  – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – najstarszym świętem Maryjnym.

1 stycznia – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – najstarszym świętem Maryjnym.

MSZE ŚWIĘTE: 08:30 I 10:00 Suma I 11:00 Kościół św. Barbary I 12:00 z udziałem dzieci I 15:00

1 stycznia – w ostatni dzień oktawy Bożego Narodzenia a zarazem pierwszy dzień nowego roku kalendarzowego Kościół katolicki obchodzi uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Ponadto 1 stycznia Kościół obchodzi Światowy Dzień Pokoju, ustanowiony w 1968 r. przez papieża Pawła VI. Jest to święto nakazane, a wierni zobowiązani są do uczestniczenia w mszy świętej. Msze Święte wg porządku niedzielnego, prócz Mszy o godz. 07:00.  Zgodnie z kanonami 1247 i 1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego: ,, w niedziele oraz inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od wykonywania prac i zajęć, które utrudniają uczczenie niedzieli, jako dnia poświęconego Bogu oraz korzystanie z należnego odpoczynku”.

 

Boskie macierzyństwo jest pierwszym i najważniejszym przywilejem Maryi, z którego wynikają wszystkie inne przyczyny jej czci i szczególnej roli w Kościele. Święto Boskiego Macierzyństwa wprowadził do liturgii papież Pius XI w 1931 r., chcąc w ten sposób uczcić 1500. rocznicę Soboru Efeskiego (431 r.), na którym przyznano Maryi tytuł „Theotokos” (Bogarodzica). Jako datę święta papież wyznaczył dzień 11 października. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto to podniesiono do najwyższej rangi (jest to tzw. “święto nakazane” czyli związane z obowiązkiem uczestnictwa we Mszy św.) i przesunięto na 1 stycznia, czyli na ostatni dzień oktawy Bożego Narodzenia. Podkreśla to ścisły związek między prawdą o Bożym Narodzeniu i Boskim Macierzyństwie Maryi. Choć prawda o Boskim Macierzyństwie ma mocne potwierdzenie w tekstach Pisma św. oraz najdawniejszej Tradycji, w V w. za sprawą patriarchy Konstantynopola Nestoriusza rozgorzał na ten temat zacięty spór teologiczny. Nestoriusz twierdził, że w Chrystusie istnieją dwie osoby i dwie natury: ludzka i boska a Maryja miałaby być rodzicielką tylko Chrystusa-człowieka, natomiast nie Chrystusa-Boga. Spór rozstrzygnęli biskupi zebrani w 431 r. na soborze w Efezie, którzy wykazali na podstawie Objawienia, że Chrystus jest jedną Osobą, w której istnieją dwie natury: ludzka i boska. Maryi jako Matce Osoby Chrystusa przysługuje więc tytuł Bożej Rodzicielki.

W 1968 r. Papież Paweł VI ustanowił 1 stycznia Światowym Dniem Pokoju. Na ten dzień kolejni papieże corocznie kierują do wiernych specjalne orędzie. W dniu tym w liturgii Kościoła czytany jest fragment Pisma św. ze szczególnym błogosławieństwem Bożym: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem” (Lb 6,24-26).

Odpust zupełny

Za publiczne odmówienie hymnu Przyjdź, Duchu Święty (Veni Creator) 1 stycznia wierni mogą uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie całej przewidzianej kary za grzechy już odpuszczone co do winy w sakramencie spowiedzi. Można go uzyskać, spełniając zwykłe warunki, czyli wymagany jest: brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej i przyjęcie komunii św. oraz odmówienie modlitwy w intencjach papieskich.

PODZIEL SIĘ.!

Facebook
X
Email
Drukuj