You are currently viewing 11 listopada – Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa

11 listopada – Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa

Jest to łacińskie imię teoforyczne, utworzone od imienia boga wojny Marsa (Mars Martis). Martinus (dla kobiety Martina) to pierwotnie ‘należący do Marsa, poświęcony Marsowi’. W Polsce imię to jest znane od XII wieku. Występowało w formach: Marcin, Morcin, Mercin, Martyn, a także w skróceniach i spieszczeniach: Marcinek, Marcisz, Marsz, Mach, Masz, Mercisz, Martynko, Martynek. Odpowiedniki obcojęzyczne: łac. Martinus, ang. Martin, Marten, Merten, fr. Martin, hiszp., wł. Martino Znaczenie imiona

W dniu 11 listopada Kościół powszechny obchodzi liturgiczne wspomnienie obowiązkowe św. Marcina z Tours, biskupa. Marcin urodził się w Pannonii (dzisiejsze Węgry) około roku 316 z rodziców pogańskich. Mając 15 lat wstąpił do służby wojskowej, którą odbywał w Galii. Przyjąwszy chrzest, porzucił służbę wojskową i założył klasztor w Liguge. Prowadził w nim życie monastyczne pod kierunkiem św. Hilarego. Z czasem został kapłanem i biskupem Tours. Był dobrym pasterzem swojego ludu, założył inne klasztory, pouczał duchowieństwo, gorliwie głosił Ewangelię. Zmarł w roku 397. Jest patronem jeźdźców, kawalerii i żołnierzy.

Podziel się tą informacją

PATRONAT

Święty Marcin z Tours jest patronem Francji, francuskich miast: Amiens i Tours, żołnierzy, kawalerzystów, rusznikarzy, hotelarzy, karczmarzy, młynarzy, szczotkarzy, sukienników, krawców, winiarzy i żebraków, Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej.

modlitwa

Modlitwa
Boże, Ty zostałeś uwielbiony przez życie i śmierć świętego Marcina, biskupa, odnów w naszych sercach cuda Twojej łaski, aby ani śmierć, ani życie nie mogły nas odłączyć od Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Litania

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,

 

Święty Marcinie,
Święty Marcinie, oddający połowę płaszcza biedakowi,
Święty Marcinie, wzorze prawdziwej doskonałości,
Święty Marcinie, chwało żołnierzy,
Święty Marcinie, najprzedniejszy wzorze życia zakonnego,
Święty Marcinie, wzniosły patronie zakonników,
Święty Marcinie, ozdobo kapłanów,
Święty Marcinie, wspaniały duszpasterzu z Tours,
Święty Marcinie, gorliwy o chwałę Bożą,
Święty Marcinie, blasku Kościoła Zachodniego,
Święty Marcinie, żyjący pełnią wiary,
Święty Marcinie, pełny głębokiej pokory,
Święty Marcinie, oddający się wzniosłej kontemplacji,
Święty Marcinie, nieustający w modlitwie,
Święty Marcinie, żarliwy w miłości,
Święty Marcinie, zwierciadło cierpliwości,
Święty Marcinie, chwalebny ojcze ubogich,
Święty Marcinie, pocieszycielu strapionych,
Święty Marcinie, uzdrowienie, chorych,
Święty Marcinie, wsławiony wieloma cudami,
Święty Marcinie, wskrzeszający zmarłych,
Święty Marcinie, mężu niewysłowiony i oddany do końca pracy,
Święty Marcinie, umierający w chwale aniołów,
Święty Marcinie, chwało wielu narodów,
Święty Marcinie, opiekunie uciekających się do Ciebie,
Święty Marcinie, patronie naszej parafii,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Módl się za nami, św. Marcinie, – abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, uwielbiony przez życie i śmierć świętego Marcina, naszego szczęśliwego patrona, spraw w naszych sercach takie same cuda poprzez Twoją łaskę, abyśmy ani przez życie, ani przez śmierć nie zostali oddzieleni od miłości Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje im króluje na wieki wieków. Amen.

Biogram świętego

Marcin urodził się ok. 316 r. w Panonii, na terenie dzisiejszych Węgier, w rodzinie pogańskiej. Jego ojciec był rzymskim trybunem wojskowym. Prawdopodobnie imię Martinus pochodzi od Marsa, boga wojny. Przez wieki powstało tak wiele życiorysów Marcina i legend, że dziś trudno ustalić fakty.
Prawdopodobnie uczył się w Ticinium (Pawia). Mając 15 lat wstąpił do armii Konstancjusza II. Co do tego, ile lat służył w wojsku, hagiografowie toczą spory. Według jednych 25, inni podają, że tylko 5. Ale wydarzenie, które wszyscy czciciele wspominają, miało miejsce w okresie tej służby. Żebrakowi proszącemu o jałmużnę u bram miasta Amiens Marcin oddał połowę swej opończy. Następnej nocy ukazał mu się Chrystus odziany w ten płaszcz i mówiący do aniołów: “To Marcin okrył mnie swoim płaszczem”.
Pod wpływem tego wydarzenia Marcin przyjął chrzest i opuścił wojsko, uważając, że wojowanie kłóci się z zasadami wiary. W innych życiorysach znajdujemy informację, że spotkanie z żebrakiem nastąpiło już po chrzcie; Marcin jako chrześcijanin nie mógł służyć w wojsku, dlatego musiał z niego wystąpić. Wielką troską Marcina było nawrócenie swoich rodziców, do którego doprowadził wkrótce po opuszczeniu armii. Następnie udał się do św. Hilarego, biskupa Poitiers (we Francji), stając się jego uczniem. Został akolitą, a następnie diakonem. Po pewnym czasie osiadł jako pustelnik na wysepce Gallinaria w pobliżu Genui, gromadząc wokół siebie wielu uczniów.

W 361 r. założył pierwszy klasztor w Galii – w Liguge. Dziesięć lat później, mimo jego sprzeciwu, lud wybrał go biskupem Tours. Ta data jest potwierdzona w dokumentach – sakrę biskupią otrzymał w roku 371. Jako pasterz diecezji prowadził nadal surowe życie mnisze, budząc sprzeciw okolicznych biskupów. Klasztory, które zakładał, łączyły koncepcję życia mniszego z pracą misyjną. Sam odbył wiele wypraw misyjnych. Rozpoczął chrystianizację prowincji galijskiej i prowadził ją w sposób bardzo systematyczny. Był znanym apostołem wsi. Jako były wojskowy nie zrażał się niepowodzeniami, ale konsekwentnie realizował wytyczone sobie zadania.
Jeszcze za życia nazywany był mężem Bożym. Współczesny mu hagiograf Sulpicjusz Sewer zanotował wiele cudów wymodlonych przez biskupa Marcina, a także wielką liczbę nawróconych przez niego pogan. Sulpicjusz opisuje także zmagania tego misjonarza z duchami nieczystymi, które atakowały go tym częściej, im więcej dusz nawracał na wiarę chrześcijańską.
Marcin zmarł 8 listopada 397 r. w Candes podczas podróży duszpasterskiej. Jego ciało sprowadzono Loarą do Tours i pochowano 11 listopada. Jako pierwszy wyznawca – nie-męczennik – zaczął odbierać cześć świętego w Kościele Zachodnim. Relikwie spoczywają w bazylice wzniesionej ku czci Świętego. Jest patronem Francji, królewskiego rodu Merowingów, diecezji w Eisenstadt, Mainz, Rotterburga i Amiens; dzieci, hotelarzy, jeźdźców, kawalerii, kapeluszników, kowali, krawców, młynarzy, tkaczy, podróżników, więźniów, właścicieli winnic, żebraków i żołnierzy.

W ikonografii

W ikonografii przedstawiany jest w stroju biskupa lub jako żołnierz oddający płaszcz żebrakowi. Jego atrybutami są: dzban, gęś na księdze, gęś u jego stóp, koń, księga, model kościoła, dwa psy lub żebrak u jego stóp.