You are currently viewing 2 lipca br. – Otwarcie Muzeum Ziemi Lubawskiej przy dawnej wikariatce.

2 lipca br. – Otwarcie Muzeum Ziemi Lubawskiej przy dawnej wikariatce.

2 lipca br., o godz. 19:00 nastąpi otwarcie Muzeum Ziemi Lubawskiej  przy dawnej wikariatce. 

,,Wikariatka” w Lubawie została oddana do użytku pod koniec grudnia 2023r. Budynek ten, jest najstarszym budynkiem mieszkalnym w Lubawie , gdyż pochodzi jeszcze z XIV wieku, kiedyś była to baszta murów obronnych miasta. Budowę fortyfikacji i zamku lubawskiego zainicjował biskup chełmiński Herman z Tryzny w latach 1303-1311. Prace te były kontynuowane przez biskupa Ottona w latach 1323-1349 i z tego okresu pochodzą najstarsze elementy wikariatki, stojącej w bezpośrednim otoczeniu parafialnego kościoła.  W tym miejscu mieściła się tu także pierwsza lubawska szkoła.Teraz będzie to miejsce spotkań miłośników lokalnej historii, a także Muzeum Ziemi Lubawskiej.

Udostępnij: