You are currently viewing 25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień Świętości życia.

25 marca – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień Świętości życia.

MSZE ŚWIĘTE: 08:30  I 18:00

Dzisiejsza uroczystość przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Z inicjatywy Kościoła, w Polsce uroczystość Zwiastowania Pańskiego to także Dzień Świętości Życia. 25 marca to dzień odkrywania daru życia ludzkiego.

W sobotę 25 marca w Kościele katolickim przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Przypomina ona o dniu, kiedy zaczął realizować się plan naszego odkupienia. Dzięki “Fiat” Maryi, która po słowach Archanioła Gabriela, zgodziła się zostać Matką Boga, Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, by zbawić ludzkość.  Zazwyczaj uroczystość ta przypada w Wielkim Poście, co nie jest przypadkiem, ale podkreśleniem, że Wcielenie Syna Bożego nie miałoby sensu, gdyby nie Jego Śmierć i Zmartwychwstanie . Początkowo uroczystość ta była obchodzona tylko na Wschodzie. Tam jej początki datuje się na V wiek. Na Zachodzie pojawiło się ono prawie dwa wieki później. Zostało wprowadzone za pontyfikatu papieża św. Grzegorza Wielkiego. Obecnie Zwiastowanie Pańskie ma rangę uroczystości, jednak u początku swojej historii uważano je za święto Pańskie, dlatego jego ranga była znacznie wyższa. Akcentowano wówczas nie tyle samo zwiastowanie Maryi przez Archanioła Gabriela, co moment Wcielenia Syna Bożego. Z czasem święto to przybrało bardziej charakter maryjny, wskazując na Maryję, jaką tę, którą Bóg wybrał, aby wypełnił się plan zbawienia.

Oprócz uroczystości Zwiastowania Pańskiego, Kościół wspomina tajemnicę Wcielenia Jezusa Chrystusa, a przy tym wielkiej godności Najświętszej Maryi Panny codziennie. A to za sprawą dwóch modlitw: “Zdrowaś Maryjo” i “Anioł Pański”. Obie oparte są na biblijnym przekazie i jednocześnie zawierają prawdy wiary, na których opiera się Kościół. Ponadto obie te modlitwy odmawiane są codziennie w każdym zakątku świata przez niezliczone rzesze wiernych, duchownych i świeckich.

 

Dzień Świętości Życia

Z inicjatywy Episkopatu Polski, w naszym kraju 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypada również Dzień Świętości Życia. Data nie jest przypadkowa, ponieważ tego dnia Kościół wspomina przyjęcie pod sercem przez młodą kobietę – Maryję – Dzieciątka, które zmieniło bieg historii.

Dzień Świętości Życia jest obchodzony w Polsce już po raz 25. Ustanowiono go w 1998 roku w odpowiedzi na apel papieża św. Jana Pawła II. W tym dniu, Kościół uwrażliwia na wartość ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci i pokazuje, że każde życie ma sens. To właśnie święty papież Polak w swojej encyklice “Evangelium Vitae” pisał o potrzebie “budzenia w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji”.

Dzień Świętości Życia to również ostatni dzień Tygodnia Modlitw o Ochronę Życia, który trwa od 19 marca. Przez cały tydzień, ale szczególnie w piątek 24 marca (Narodowy Dzień Życia) i sobotę 25 marca, Kościół zachęca do modlitwy dziękczynnej za dar ludzkiego życia.

“Człowiekiem jest również nienarodzone dziecko: co więcej, Chrystus w sposób uprzywilejowany utożsamia się z najmniejszymi; jak więc można nie widzieć szczególnej Jego obecności w istocie jeszcze nie narodzonej, spośród wszystkich istot prawdziwie najmniejszej, najsłabszej, pozbawionej jakiegokolwiek środka obrony, nawet głosu, która nie może protestować przeciw ciosom godzącym w jej najbardziej podstawowe prawa” – mówił św. Jan Paweł II w Rzymie w 1980 roku.

Z kolei papież Pius XII podkreślał: “Wszelka istota ludzka, nawet dziecko w łonie swej matki, otrzymuje prawo do życia bezpośrednio od Boga, a nie od rodziców czy od jakiejś społeczności lub władzy ludzkiej. A więc żaden człowiek, żaden autorytet ludzki, żadna wiedza, żadne »wskazania« medyczne, eugeniczne, społeczne, ekonomiczne, moralne nie dają należytego tytułu do rozporządzenia bezpośrednio i z rozmysłem niewinnym życiem ludzkim”.

 

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

W Dniu Świętości Życia wielu wiernych podejmuje przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. To obietnica modlitwy przez 9 następnych miesięcy za jedno dziecko poczęte zagrożone zabiciem i za jego rodziców. Modlitwa jest anonimowa – ani modlący się nie zna danych dziecka, ani rodzice nie wiedzą kto się za nich modli.

W Polsce centrum Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego jest Jasna Góra. “Modlitwa o MIŁOŚĆ I ODWAGĘ ratuje zagrożone życie, ale też owocuje duchowym dobrem u tych,którzy ją podejmują, leczy zranione serca matek i ojców,którzy odrzucili dar życia, przywraca pokój w rodzinach” – czytamy na profilu Jasnej Góry na Twitterze.

Codzienna modlitwa w intencji dziecka poczętego zawiera jedną tajemnicę Różańca Świętego, specjalną modlitwę oraz dobrowolne postanowienia.

 

Akt przyrzeczenia:

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony/a pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, Ja, (imię i nazwisko, data urodzenia) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia (data) biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy, każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen

Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:

  • jeden dziesiątek Różańca św.
  • codzienna modlitwa w intencji nienarodzonego dziecka,
  • moje dobrowolne postanowienia

 

Codzienna modlitwa za nienarodzone dziecko:

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa – Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady, a które duchowo adoptowałem/am. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen

Podziel się na Facebooku
Podziel się na portalu X
Podziel się przez e-mail
Wydrukuj artykuł