You are currently viewing Celebracje Liturgiczne Triduum Paschalnego w lubawskiej farze A.D. 2024

Celebracje Liturgiczne Triduum Paschalnego w lubawskiej farze A.D. 2024

Celebracje Liturgiczne Triduum Paschalnego w lubawskiej farze A.D. 2024

Chrystus umęczony, Chrystus pogrzebany, Chrystus zmartwychwstały. Triduum Paschalne to nie przygotowanie do świąt – to świętowanie. W Wielki Czwartek wspominając Wieczerzę Pańską będziemy celebrować Eucharystię, czyli pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W Wielki Piątek w uroczystej adoracji ucałujemy krzyż na znak, że nie ma dla nas nic cenniejszego niż śmieć i zmartwychwstanie Chrystusa. W Wielką Sobotę w czasie Wigilii Paschalnej usłyszymy, że „oto są bowiem święta paschalne, w czasie których zabija się prawdziwego Baranka” i zaraz potem, że „tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani”. Trzy dni, jedna tajemnica, jedna Liturgia.  Serdecznie zapraszamy do udziału w Liturgiach Triduum Paschalnego. Wyrusz z nami w drogę od ciemności do światła, od upadku do uzdrowienia, od smutku do radości. Od 28 do 31 marca przeżyjemy wydarzenia prowadzące do Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa, które zakończą się wspaniałymi świętami Wielkanocy.!

Wielki Czwartek

Pamiątka ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa (28 marca br.)

godz. 18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej z procesją do ołtarza przechowania pod przewodnictwem ks. kan. Kustosza Mieczysława Rozmarynowicza.

godz. 22:30 – Zakończenie Adoracji Chrystusa w Ciemnicy

Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby biednych naszej parafii.

Wielki Piątek

Pamiątka Męki i Śmierci Zbawiciela (29 marca br.)

godz. 08:00 – Jutrznia, rozpoczęcie Adoracji Chrystusa w Ciemnicy

godz. 12:00 – Modlitwa w ciągu dnia

godz. 15:00 – Godzina Czytań

godz. 17.00 – Liturgia na cześć Męki Pańskiej połączona z Adoracją Krzyża. Po Liturgii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego, rozpoczniemy Nowennę przed świętem Miłosierdzia Bożego, a po niej Adoracja.

godz. 21.00 – Gorzkie żale

godz. 22:30 – Zakończenie Adoracji Chrystusa w Grobie

Kolekta będzie przeznaczona na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

Tego dnia obowiązuje święty post paschalny. Przypominamy, że wszystkich od 14 roku życia obowiązuje post. Dodatkowo między 18 a 60 rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych wierni są zobowiązani do zachowania postu ścisłego. Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa skromne posiłki w ciągu dnia. W tym dniu Kościół nie udziela dyspensy. Zachęcamy, by święty post paschalny zachować również w Wielką Sobotę.

Wielka Sobota

Kościół trwa przy „Grobie Pana”(30 marca br.)

godz. 08:00 – Jutrznia, rozpoczęcie Adoracji Chrystusa w Grobie

godz. 12:00 – Modlitwa w ciągu dnia

godz. 15:00 – Godzina Czytań

godz. 17:00 – Nieszpory

godz.20:45 – Zakończenie Adoracji przy Grobie Pańskim

Poświęcenie pokarmów

Święcenie pokarmów: o godz. 10:00, 11:30, 13:00, 14:30.

Wielka Noc Zmartwychwstania

godz. 21.00 – Liturgia Paschalna.

Na liturgię i odnowienie przyrzeczeń chrztu należy przynieść świecę.

Zmartwychwstanie Pańskie

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (31 marca br.)

godz. 06:00 – Msza Święta z procesją rezurekcyjną we farze

8.30, 10.00, 12.00, 15.00 – Msze Święte w farze

godz. 11.00 – Kościół św. Barbary

 

Poniedziałek Zmartwychwstania Pańskiego (1 kwietnia br.)

07:00, 8.30, 10.00, 12.00, 15.00 – Msze Święte w farze

godz. 11.00 – Kościół św. Barbary.

PODZIEL SIĘ.!

Facebook
X
Email
Drukuj