You are currently viewing Duchowy przewodnik po Wielkim Poniedziałku

Duchowy przewodnik po Wielkim Poniedziałku

Wielki Tydzień

KWIECIEŃ

3

poniedziałek

  • Imieniny obchodzą: Antoni, Dariusz, Irena, Jakub,
  • 🌅 Wschód słońca o: 06:10,
  • 🌇 Zachód słońca o: 19:20,
  • Msze Święte w farze: 08:30 i 18:00,
  • Spowiedź 30 min przed Mszami Świętymi,
  • Spowiedź ostatniej szansy w Kościele św. Jana 16:00, 17:30, 19:00.

Kilka słów

Przyjaźń polega na prostych rzeczach. Na wspólnym posiłku, wspólnym byciu i na stwarzaniu okazji i klimatu do odpoczynku. Przyjaźń nie polega na tym, że ludzie się na nią umówią. Ona po prostu jest. Przyjaciel się nie obraża i nie czuje urażony, kiedy spotkania nie są częste, kiedy długo się nie rozmawia. Przyjaźń daje ludziom wolność, nie związanie. Dla mnie w przyjaźni ważna jest też cisza, bliskość fizyczna i tęsknota. Widać z tej krótkiej sceny, że przyjaźń, oglądana z zewnątrz, spotyka się z niezrozumieniem. Judasz nie zrozumiał gestu. On nie był przyjacielem. Był kimś spoza tej relacji. Na początku ostatniej prostej Jezus nie wygłasza kolejnego kazania. Nie czyni kolejnego znaku. Idzie do przyjaciół. By nabrać dystansu, by pozwolić sobie na odpoczynek, przygotować się. Co ciekawe, nie jest zanotowane nic o tym, jakoby miał ich obarczać swoimi niepokojami. Jakby wystarczała Mu sama możliwość bycia z nimi. Jestem przekonany, że właśnie na tym też polega przyjaźń, że nie trzeba koniecznie wszystkiego – przyjacielowi mówić. Warto dziś podumać nad przyjaźnią. Wcale to nie będzie zmarnowany Poniedziałek. Wcale nie trzeba na siłę wczuwać się w Wielkim Tygodniu w mękę Pana. Przyjdzie na to czas. Idź dziś do przyjaciół. Nabierz dystansu i siły. Pozwól sobie na BYCIE.

Co zrobić dzisiaj?

Kilka dni przed swoją śmiercią Jezus spotyka się z przyjaciółmi. Stawia na bliskość, relację z tymi, między którymi czuje się bezpiecznie. Patrząc z zewnątrz można by powiedzieć, że traci czas, bo skoro wiedział o swojej śmierci to mógł zrobić jeszcze wiele rzeczy. Jezus idzie w innym kierunku, traci czas z tymi, którzy zawsze byli blisko. Zrób dziś to samo. Mimo, że jest początek tygodnia i mnóstwo spraw właśnie zwala się na twoją głowę, idź, bądź z tymi, którzy są dla ciebie ważni.

Dzisiejsze Słowo Boże

Pierwsze Czytanie (Iz 42, 1-7)

Sługa Boży ofiarowany za zbawienie świata

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Tak mówi Pan: «Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy».
Tak mówi Pan Bóg, który stworzył i rozpiął niebo, rozpostarł ziemię wraz z jej plonami, dał ludziom na niej dech ożywczy i tchnienie tym, co po niej chodzą.
«Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności».

Oto słowo Boże.

Psalm Responsoryjny - (Ps 27, 1. 2. 3. 13-14)

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia, *
przed kim miałbym czuć trwogę?

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Gdy mnie osaczają złoczyńcy, *
którzy chcą mnie pożreć,
oni sami, moi wrogowie i nieprzyjaciele *
chwieją się i padają.

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie obozem, *
moje serce nie poczuje strachu.
Choćby napadnięto mnie zbrojnie, *
nawet wtedy ufność swą zachowam.

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny, *
nabierz odwagi i oczekuj Pana.

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Śpiew przed Ewangelią

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Witaj, nasz Królu i Zbawicielu,
Ty sam zlitowałeś się nad grzesznymi.

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Ewangelia - (J 12, 1-11)

Namaszczenie w Betanii

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta usługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego, drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi stopy, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z Jego uczniów, ten, który miał Go wydać: «Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?». Powiedział zaś to nie dlatego, że dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem, i mając trzos, wykradał to, co składano.
Na to rzekł Jezus: «Zostaw ją! Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie zawsze macie».
Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także, by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili zabić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa.

Oto słowo Pańskie.

Komentarz do Słowa Bożego - video

Komentarz do Słowa Bożego

Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii… Zatem jeszcze tylko siedem dni dzieliło Jezusa od ukrzyżowania. Jezus dokładnie znał czas i miejsce, w którym miało się dopełnić Jego ziemskie życie. Miała się wypełnić do końca Jego misja na ziemi. On jednak żyje normalnie. Przemieszcza się. Przybywa do swych przyjaciół Marii, Marty, Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Razem z Nim są Jego uczniowie. Było odświętnie. Niezwykła atmosfera. Ten niecodzienny nastrój przerwał Judasz. W tym miejscu dowiadujemy się od Jezusa, że jego słowa nie odzwierciedlały jego prawdziwych intencji. Oprócz tego, Judasz, będąc skarbnikiem apostołów, był złodziejem. To ważna informacja, gdyż, jak widać, jego grzechy narastały. Chciwość pieniędzy popchnęła go ku zdradzie. Zatem jak ważne jest, aby w sobie niszczyć złe skłonności od samego początku, aby nie utrwaliły się, nie przeszły w nawyk, nie zagłuszyły głosu sumienia. Będąc uczniami Chrystusa, powinniśmy wciąż kierować wzrok na Niego i starać się Go naśladować. Powinniśmy starać się odczytywać Jego wolę w konkretnych sytuacjach życiowych. Często sytuacje są jasne i łatwo grzech nazwać grzechem, a dobro – dobrem. Czasem jednak takie rozróżnienie nie jest aż tak proste i wtedy właśnie potrzebne jest nam światło Ducha Świętego, aby wybrać mniejsze zło. Nigdy jednak nie wolno nam tolerować zła w imię dobrych kontaktów z otoczeniem, w imię ludzkiej przyjaźni czy jakichkolwiek korzyści. Nie wolno nam sprzedawać Chrystusa jak Judasz. Z pomocą przychodzi sakrament pokuty i pojednania. Jezus przychodzi z pomocą każdemu, kto tylko zechce oczyścić się z grzechów. To sakrament pokuty jest źródłem łaski, która pozwala przerywać ciąg złych przyzwyczajeń i wciąż na nowo odnawiać więź z Bogiem. Pozwala też na nowo odzyskiwać wewnętrzny pokój i z ufnością dalej iść przez życie. Eucharystia zaś jeszcze bardziej pogłębia więź z Bogiem, leczy serca rany, dodaje sił… Jest zadatkiem życia wiecznego. Przez Eucharystię stajemy się braćmi i siostrami, bo łączy nas to samo duchowe Ciało Chrystusa, bo w nas płynie ta sama Krew Chrystusa. To cud Bożej miłości. Dzięki Eucharystii nikt z nas nie jest sam, bo uczestniczy w życiu wielkiej rodziny Bożej; rodziny parafialnej, rodziny chrześcijańskiej. Eucharystia też zobowiązuje, aby stawać się coraz lepszymi, bardziej podobnymi do Jezusa w ofiarowaniu siebie dla braci, w niesieniu pokoju, miłości, przebaczenia, pojednania, nadziei.

Maria z dzisiejszej Ewangelii z miłością wylała drogi olejek na stopy Jezusa, włosami je otarła – wyprzedziła bieg wydarzeń. Dokonała tego, co należało się Jezusowi przed pogrzebem, a czego potem nie można było zrobić ze względu na pośpiech grzebania ciał przed szabatem. Ona to zrobiła tydzień wcześniej, choć oczywiście o tym nie wiedziała. Miłość to sprawiła. Jezus wyraźnie powiedział, zwracając się do Judasza: Zostaw ją! Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu, choć jeszcze nie powiedział, kiedy ten pogrzeb ma nastąpić. Czy choć czasem zastanawiam się nad biegiem własnego życia, nad przemijaniem czasu? Czy wiem, dokąd zmierzam? Czy staram się tak żyć, żeby zawsze być gotowym na spotkanie z Chrystusem w wieczności? Czy kocham moich bliskich aż tak bardzo, że jestem gotów bezinteresownie wyprzedzać ich potrzeby, nawet jeśli mnie to wiele kosztuje? Panie, Jezu Chryste, proszę, spraw, abym potrafił wyrażać swą miłość do Ciebie, do najbliższych, w sposób miły Tobie. Abym nie bał się reakcji otoczenia ani nie kalkulował, czy opłaca mi się przyznanie się do Ciebie, Kościoła, miłości.