You are currently viewing Dyspensa od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych – piątek po Bożym Ciele

Dyspensa od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych – piątek po Bożym Ciele

Dla dobra duchowego wiernych na mocy kan. 87 §1 KPK udzielam wszystkim wiernym Diecezji Toruńskiej oraz osobom przebywającym na terenie Diecezji dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek, 31 maja 2022 roku oraz od charakteru pokutnego tego dnia.

✠ bp Wiesław Śmigiel
Biskup Toruński

Udostępnij: