You are currently viewing Jubileusz 50-lecia Sakramentu Kapłaństwa ks. Mieczysława Rozmarynowicza za nami

Jubileusz 50-lecia Sakramentu Kapłaństwa ks. Mieczysława Rozmarynowicza za nami

12 maja br. w kościele parafialnym pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i św. Anny w Lubawie, odbyła się uroczysta msza św. pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława Śmigla z okazji 50-lecia Sakramentu Kapłaństwa ks. kanonika Mieczysława Rozmarynowicza.

Ksiądz proboszcz święcenia kapłańskie otrzymał w maju 1974 roku. Posługiwał jeszcze w diecezji chełmińskiej jako wikariusz w Sierakowicach, Starograd Gdański, Tymowo, Pelplin, proboszcz w Skórczu i Lubawa

We wrześniu 1990 roku trafił jako proboszcz do Lubawy i tu ponad 34 lat piastuje posługę kapłańską, służy Bogu i parafii. Szczególna rola przypadła ks. kanonikowi jako kustoszowi Sanktuarium w Lipach. Jest również kanonikiem honorowym kapituły Kolegiackiej Chełmżyńskiej.

Homilię wygłosił ksiądz biskup Wiesław Śmigiel. Ks. biskup zwrócił uwagę na Sakrament Kapłaństwa. Czym jest dla nas wszystkich? Ilu ludzi ksiądz Mieczysław spotkał na drodze kapłaństwa. 

Przytoczył list profesora Jana Falkowskiego naszego rodaka, który zacytował:
W opinii wielu mieszkańców Ziemi Lubawskiej obok tej bardzo zasłużonej niwy dla kościoła lubawskiego Dekanatu Lubawskiego, szczególna rola przypada ks. kan. jako kustoszowi Sanktuarium w Lipach. To tutaj na bieżąco widać postępy prac nad modernizacją Sanktuarium i już ukończone inwestycje. Doceniają to pielgrzymi tak licznie przybywający do Lip, niemal z całej Polski i z zagranicy. Jedni są tu oficjalne zapraszani, jak na przykład hierarchowie Kościoła Katolickiego w Polsce. Potem są parafianie z różnych parafii Ziemi Lubawskiej i ci tzw. anonimowi, którzy nie przedstawiają się, ale w mojej świadomości w dużej mierze są obywatelami urodzonymi w Lubawskiej Ziemi i mieszkającymi w różnych regionach Polski, od Tatr do Bałtyku.

Po homilii nastąpiło odnowienie Sakramentu Kapłaństwa, ks.biskup wręczył Jubilatowy Krzyż. Na zakończenie padło wiele ciepłych słów skierowanych do jubilata. Dziękowali: wierni, Liturgiczna Służba Ołtarza, przedstawiciele neokatechumenatu, róż różańcowych, rady parafialnej, delegacje z Torunia i Nowego Miasta Lub. oraz brat księdza Jubilata. Na końcu ks. dziekan Marcin Staniszewski w imieniu kapłanów całego dekanatu podziękował za służbę w kościele powszechnym. 

Podczas uroczystości zaśpiewał lubawski chór Appasjonata. 

Udostępnij: