You are currently viewing Maj miesiącem Matki Bożej

Maj miesiącem Matki Bożej

Rozpoczęliśmy maj, miesiąc poświęcony szczególnej czci Matki Bożej, podczas którego odmawia się lub odśpiewuje Litanię Loretańską oraz modlitwę Pod Twoją Obronę. Kościół najpiękniejszy miesiąc poświęca Tej, która była najpiękniejszym Kwiatem ziemi. W Lubawie szczególną czcią darzymy Matkę Boską Lipską, która objawiła się w lipskim sanktuarium. Sanktuarium Maryjne przypomina mistyczny ogród, stąd w naszym Sanktuarium tyle drzew i kwiatów, ale mistyczny to znaczy duchowy, w którym najpiękniejszym owocem jest Maryja – najwspanialsze dzieło Boga, z ogrodu tego wypływa żywe źródło wiary Maryi, która wskazuje wierzącym drogę otwarcia się na działanie Boga – na jego zbawienie oraz uświęcenie.  Maryja jest nauczycielką pobożności chrześcijan, jest wzorem życia, całkowicie oddana Chrystusowi w macierzyństwie, w słuchaniu Słowa Bożego, w modlitwie oraz w składaniu ofiary.

Nabożeństwa Majowe

 Zapraszamy na nabożeństwa majowe w naszym Sanktuarium:

  • w tygodniu (od środy do soboty) w Farze po wieczornej Mszy świętej;
  • we wszystkie niedziele maja w Lipach o godz. 16.30.

Osoby udające się do Lip samochodami prosimy o pozostawienie pojazdów na parkingach, w przypadku osób starszych i z trudnościami w poruszaniu się można podjechać od strony rzeki.

Rodzinne zadania na majowe dni

Miesiąc maj w tradycji liturgicznej poświęcany jest Maryi, głównym zadaniem w rodzinach niech będzie kształtowanie cnoty religijności poprzez formowanie się do całkowitego zawierzenia się Maryi. Drugą kształtowaną cnotą niech będzie wierność. Będziemy ją wyrażać  poprzez wytrwałość i odwagę w codziennym odmawianiu Litanii Loretańskiej. Formowanym, dobrym przyzwyczajeniem, niech będzie  udział w nabożeństwach majowych z całą rodziną, jeśli to tylko będzie możliwe.

Dla Niej i pod Jej opieką zapraszam do przeżycia każdego dnia, by wzrastać duchowo wg Jej Niepokalanego Serca. Ona bardzo chce, by każde z Jej Dzieci powierzało się Jej, a w ten sposób oddawało należytą Cześć Jezusowi. Zapraszam do spotkania każdego dnia w jednej z wezwań Litanii Loretańskiej. Niech to będą konkretne wysiłki by z Nią przejść każdy dzień maja.

1 maj

Maryja bardzo pragnie, by każdy człowiek uciekał się pod Jej opiekę. Dzisiaj z całą rodziną podejmę postanowienie, by wraz z Nią przeżyć każdy dzień maja. Majówką uwielbię Maryję za Jej opiekę nad nami. Święta Maryjo – módl się za nami.

2 maj

Maryja zgodziła się na Wolę Boga, na to, aby począć, przyjąć i porodzić Syna. Przyjęła Nowe Życie – każde życie człowieka jest cudem. Dzisiaj, bardzo świadomie na majówce, podziękuję za cud życia każdego z członków mojej rodziny. Święta Boża Rodzicielko- módl się za nami.

3 maj

Dar kobiecości złożony jest w sercu każdej kobiety. Ona musi go odkryć i służyć nim, jak Maryja. Dzisiaj świadomie pomodlę się za każdą kobietę, by jak Maryja odkrywała dar kobiecości złożony w jej sercu przez Boga.Święta Panno nad Pannami- módl się za nami.

4 maj

Jezus podczas swoich nauk wiele razy mówił, że apostołów nie zostawi sierotami. Zostawił nam siebie w Eucharystii i dał nam Maryję za Matkę. Maryja jest Matką Kościoła. Dzisiaj podziękuję, że Maryja jest naszą najlepszą Mamą, Matką całego Kościoła Bożego. Matko Kościoła – módl się za nami.

5 maj

Są takie chwile w życiu człowieka, gdy lęk, niepokój odbiera siły do codziennego życia. W takich sytuacjach trzeba wznieść serce do Matki Nadziei, która przychodzi, aby wspierać, słuchać. Dzisiaj, w czasie wieczornego rachunku sumienia, pomyślę, jak reaguję w takich chwilach, do kogo się uciekam lub w czym „zanurzam” swoje niepokoje, smutki, poczucie bezradności. Na modlitwie podczas majówki oddam Maryi każdy swój niepokój, słabość, bezradność. Matko nadziei – módl się za nami.

6 maj

Bóg ulepił człowieka z gliny. W swe dzieło złożył całego Siebie, całą swą Miłość. Jednak człowiek w swej wolności postawił Bogu granice grzechu, mówiąc Mu swoje „nie”. Maryja, Matka Miłosierdzia – Ona wskazuje na Jego miłosierdzie. Dzisiaj postaram się przystąpić do spowiedzi, aby doświadczyć Bożego Miłosierdzia. Matko miłosierdzia – módl się za nami.

7 maj

Dziecko, by prawidłowo się rozwijało, potrzebuje miłości i czułości obojga Rodziców. Bez tego – umiera. Maryja jest dla każdego najczulszą, najmilszą Matką. Ona pragnie, by nikt nie bał się przyjść do Niej. Dzisiaj będę bardzo życzliwy dla każdego, szczególnie dla domowników, sąsiadów, współpracowników w pracy. Oddam się pod opiekę Niepokalanej w modlitwie różańcowej. Matko najmilsza – módl się za nami.

8 maj

Czystość to cnota tak bardzo dzisiaj ignorowana, wyśmiewana. A właśnie to ona wprowadza ład, porządek, integruje wnętrze człowieka, jego serce. Zastanowię się dzisiaj nad tym, co mi zabiera radość. Matko najczystsza – módl się za nami.

9 maj

Drogowskazy dla kierowców na drodze są niezbędne, aby prawidłowo i bezpiecznie się poruszali. Dla człowieka bardzo ważne są autorytety w duchowym zmaganiu się o prawdę, o realizowanie i praktykowanie Przykazań. To Duch święty kształtuje sumienia. Maryja jest Tą, Która ma kochające Serce. Każdy kto się do Niej ucieka nie zostanie zawiedziony. Dzisiaj odmówię Litanię do Ducha Świętego z prośbą o dar rady. Zawierzę swoje sumienie Maryi. Matko dobrej rady – módl się za nami.

10 maj

Tylko Bóg potrafi stworzyć „coś z niczego”. Rozglądając się dookoła można dostrzec piękne dzieła Boga Stworzyciela. Biblia mówi o całym dziele stworzenia świata, a koroną tego stworzenia jest człowiek. Podczas Majówki oddam Maryi siebie, swą godność i każdego członka mojej rodziny, z prośbą, byśmy umieli szanować swą godność i drugiego człowieka. Zaplanuję wycieczkę do lasu, parku, aby w naturze dostrzec Boga. Matko Stworzyciela – módl się za nami.

11 maj

W scenie Zwiastowania Pan w postaci Anioła przyszedł z pokornym oznajmieniem Woli. Ta odpowiedź jaką udzieliła Maryja była zgodą na uczestnictwo w dziele zbawienie. Kluczem do bram Nieba jest Krzyż. Dlatego dzisiaj, szczególnie podczas wieczornej rodzinnej modlitwy, ucałujemy Krzyż, aby wyrazić przez ten gest wdzięczność Maryi za dar, jakim była zgoda na Wolę Bożą. Na majówce wdzięcznym sercem podziękuje za zbawienie każdego z nas. Matko Zbawiciela- módl się za nami.

12 maj

Cnota ta w dzisiejszej kulturze nie jest modna. Właśnie dlatego, tak szczególnie, podziękuję na modlitwie Litanią Loretańską za przykład maryjnej roztropności. Dzisiaj porozmawiaj z dziećmi w klimacie rodzinnego spotkania o sposobach przeżywania przez nich trudności, niepowodzeń, o ich podejściu do rożnych wydarzeń w życiu, aby zobaczyć i wyjaśnić im, czym jest roztropność wskazywana przez Maryję. Panno roztropna – módl się za nami.

13 maj

Kiedy patrzymy na to, co ukazują media, zauważyć można jedno – wielkie bieganie za przyjemnością, sławą, władzą, efektem, pragnienie bycia celebrytą. A Maryja wskazuje zupełnie inną drogę. To skromność, cichość. Tylko w taki sposób osiągnie się cześć. Dzisiaj postaram się na majówce tak świadomie oddać cześć Maryi, a samemu zrobić rachunek z tego, czy nie szukam czci ze strony ludzi za wszelką cenę?. Panno czcigodna- módl się za nami.

14 maj

Co to jest łaskawość? Biblijna mówi o Maryi jako o pełnej łaski. Anioł Gabriel w chwili Zwiastowania przywitał Ją słowami: „łaski jesteś pełna”. Ona pełna łaski od Boga została wybrana na Matkę Jezusa. Także pragnie dzielić się łaskami z tymi, którzy Jej ufają i Jej się powierzają. Dzisiaj na modlitwie Litanią porozmawiaj z Maryją o tych łaskach, jakie Twoja rodzina potrzebuje. Panno łaskawa – módl się za nami.

15 maj

Wierność, cnota jakże bardzo potrzebna dzisiaj człowiekowi. Współczesna kultura niszczy wierność poprzez różne formy pseudo wolności i wyzwolenia. Lekarstwem na współczesne zagubienie człowieka jest wierność obranym wartościom. Podczas modlitwy majówką, poproszę o dar wierności w małżeństwie, rodzinie. Wieczorem w odpowiednim klimacie porozmawiam szczerze ze współmałżonkiem, co tak szczególnie niszczy wierność w Waszej rodzinie. A po dialogu wspólnie podziękujcie Maryi za Jej opiekę i wzór cnót, które warto rozwijać w sobie. Panno wierna – módl się za nami.

16 maj

Maryja jest nazywana Oblubienicą Ducha Świętego. Jakże potrzebna jest dzisiaj mądrość w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji. Trzeba nam o nią prosić. Dzisiaj podczas majówki, w szczególny sposób, poproś o dar mądrości dla swoich dzieci, dla was, aby podejmowane przez Was decyzje – te codzienne, ale i te ważne życiowo, były poprzedzone prośbą o światło Ducha Świętego. Stolico mądrości – módl się za nami.

17 maj

W Starym Testamencie Arka Przymierza była wielkim znakiem obecności Boga Jahwe ze swoim ludem. Gdy Arka była obecna podczas prowadzonych przez Izraelitów wojen, wtedy Naród Wybrany zwyciężał. Maryja jest taką Arką, w której Słowo Boga było wciąż noszone i rozważane w sercu. Na majówce poproś o dar rozważania Słowa Bożego. Jest tyle możliwości, aplikacji, które mogą Ci w tym pomóc. Wystarczy tylko, abyś chciał SŁUCHAĆ. Dzisiaj wieczorem podczas modlitwy przeczytaj Ewangelię z dnia i rozważcie ją wspólnie w gronie rodzinnym. Może to będzie początek dobrej praktyki na długie lata?. Arko Przymierza – módl się za nami.

18 maj

Jakie dla każdego z Was są motywy szczęścia? Co najczęściej kojarzy się Wam za szczęściem? Czy Twoje rozumienie szczęścia jest zgodne z Sercem Maryi?. Dla Niej szczęściem jest trwanie przy Jezusie, przy Jego Słowie i wypełnianie tego Słowa. Dzisiaj napisz wspólnie ze współmałżonkiem listę tego, co wam daje szczęście i zobaczcie, czy jest to realna lista?. Na majówce oddajcie Maryi poczucie szczęścia, często powierzchownego, i poproście, aby Ona wskazywała każdemu z Was źródło szczęścia prawdziwego. Przyczyno naszej radości – módl się za nami.

19 maj

Duch Święty przychodzi z pomocą w chwilach naszych słabości, szczególnie na modlitwie. Jezus w swoim Słowie obiecał dać nam Pocieszyciela, który przychodzi do nas i udziela nam siedmiorakich darów. Dzisiaj wieczorem pomodlę się z całą rodziną modlitwą do Ducha Świętego i poproszę o Jego dary i owoce w naszym życiu. Przybytku Ducha Świętego – módl się za nami.

20 maj

Każda brama prowadzi do jakiegoś celu. Wchodząc przez bramkę wchodzimy do konkretnego domu, ogrodu. Maryja jest taką Bramą do Nieba. Dzisiaj wspólne z rodziną zaświećcie świeczkę, np. Gromnicę i pomódlcie się przez Jej wstawiennictwo. Bramo niebieska – módl się za nami.

21 maj

Zbawicielem jest Jezus Chrystus. Dzięki zgodzie Maryi podczas Zwiastowania, zostaliśmy odkupieni z winy grzechu. Dzisiaj podczas wieczornej modlitwy przeczytajcie z Biblii scenę Zwiastowania i hymn Magnificat. Niech to będzie wasza modlitwa. Matko Zbawiciela – módl się za nami.

22 maj

Maryja jest dla każdego z nas wzorem roztropności w codziennych decyzjach. Maryja nie kierowała się emocjonalnością, impulsywnością. Jej decyzje wypływały z całkowitego zawierzenia się Bogu. Dlatego dzisiaj poproś o tę cnotę podczas modlitwy Litanią. Panno Roztropna – módl się za nami.

23 maj

Wiele cudów dokonuje się za pośrednictwem Maryi. Świadczą o tym wota umieszczane od pokoleń w naszych świątyniach. Pomyśl dzisiaj o tym, żeby zaprosić do modlitwy Litanią Loretańską lub zabrać do kościoła kogoś chorego, kto długo już nie był w świątyni. Uzdrowienie chorych – módl się za nami.

24 maj

Jako ludzie jesteśmy grzesznikami. Tylko Maryja jest Najczystsza i Niepokalana. Ona jest dla nas schronieniem i prowadzi do Zdroju Miłosierdzia. Zaplanuj w najbliższym czasie spowiedź, aby oczyścić swoje serce ze złych uczynków. Zmów Psalm 22. Ucieczko grzesznych – módl się za nami.

25 maj

Pan Bóg dał każdemu z nas Opiekuna. Wielu uważa, że Anioł Stróż to tylko bajka dla dzieci. Pismo Święte wprost mówi o Archaniołach, ich obecności, działaniu. Jeśli w pokoju Twoich dzieci nie ma powieszonego na ścianie obrazka Anioła Stróża, odszukajcie go lub kupcie, by przed nim modlić się o Jego opiekę. Dobrą okazją na podarowanie dzieciom obrazka z postacią Anioła Stróża będzie zbliżający się Dzień Dziecka. Królowo Aniołów – módl się za nami.

26 maj

Kto to jest Prorok? To ten, kto głosi Słowo Boże. Każdy ochrzczony uczestniczy w misji prorockiej. Zaplanuj, wspólnie z rodziną, czytanie Pisma Świętego przy zapalonej świecy. Wybierzcie konkretny fragment i wspólnie zjednoczcie się na słuchaniu Słowa. Może uda się Wam podzielicie tym, co Pan powiedział do serca każdemu z Was?. Królowo Proroków – módl się za nami.

27 maj

Świętość jest zadana każdemu człowiekowi. Przejawiać się może w najróżniejszy sposób, nawet w najprostszych czynnościach. Jakie konkretne gesty dobroci dzisiaj okażesz swoim najbliższym? Przy wieczornym rachunku sumienia postaraj się wymienić je i ucieszyć się nimi. Królowo Wszystkich Świętych – módl się za nami.

28 maj

Zadanie na dzisiaj samo się nasuwa – zmówienie przynajmniej jednej dziesiątki różańca. Wspólnie zaplanujcie godzinę i zgromadźcie się na wspólnej modlitwie. Modlitwa różańcowa ma ogromną moc, dlatego warto jej poświęcać czas i zawierzyć Maryi wszystkie codzienne sprawy. Królowo Różańca Świętego – módl się za nami.

29 maj

Rodzina jest niezastąpionym środowiskiem wychowawczym, w którym rozwija się osobowość każdego dziecka. Zaplanujcie wspólny udział we Mszy św. niedzielnej. Pomyślcie również o tym, jak spędzić razem niedzielne popołudnie. Na Majówce pomódlcie się za swoją rodzinę – bliższą i dalszą. Królowo Rodzin – módl się za nami.

30 maj

Pokój to wielka wartość, niezastąpiona dla dobra jednostki i całych społeczeństw. Prawdziwy pokój buduje się najpierw w sercu, a potem w najbliższym otoczeniu. Dzisiaj wieczorem spotkajcie się wspólnie z małżonkiem i zastanówcie się, co najbardziej niszczy Wasz pokój. Na zakończenie owoce tej rozmowy ofiarujcie Maryi, Królowej Pokoju. Królowo Pokoju – módl się za nami.

31 maj

Polska to nasza ojczyzna. Dla każdego z nas jest ona wartością bardzo wielką. Już od wieków Częstochowa była nazywana Duchową Stolicą Polski. Do Królowej Polski, do naszej Matuchny przez cały rok zmierzają pielgrzymi, aby powierzyć się Jej orędownictwu. Dzisiejszą majówkę ofiaruj za Polskę, naszą Ojczyznę i za każdego Polaka. Proś o mądrość dla tych, którzy nią rządzą. Królowo Polski – módl się za nami.
Podziel się na Facebooku
Podziel się na portalu X
Podziel się przez e-mail
Wydrukuj artykuł