You are currently viewing Misje Święte A.D. 2023

Misje Święte A.D. 2023

 Osiem dni, osiem spotkań: w sumie, kilka godzin poświęconych na to, Osiem dni, aby z całą wspólnotą parafialną zastanowić się nad tym, czy nie jesteśmy przypadkiem jedynie chrześcijańską grupą rekonstrukcyjną? Czy moje myśli, są myślami Pana? Czy nasze drogi, są drogami Pana? Czy głód Słowa we mnie jest większy niż fałszywa wizja sytości i ułuda przyjemności? Czy przypadkiem nie uwierzyłem w dobroć demona, który jest wielkim humanistą? Co bardziej ciebie zasmuca: brak pieniądza czy brak łaski? Jak odpowiedzieć Chrystusowi – Amen, w tym tak trudnym dla nas momencie historii? Czas Misji Świętych wpisany w Wielki Post, to kolejna szansa spotkania z miłującym was Chrystusem. Zapraszamy serdecznie na „Górę Tabor’’.

Zachęcamy, by już teraz zarezerwować czas na uczestnictwo w misjach, niech udział w nich pomoże nam dobrze przeżyć czas Wielkiego Postu i przygotować się do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych w święta Wielkanocne.

Czym są Parafialne Misje Święte?

Misje święte są szczególnym rodzajem otwartych rekolekcji. W parafii przeprowadza się je zazwyczaj co dziesięć lat.

Misje święte są szczególnym rodzajem długich rekolekcji. Trwają osiem dni, od niedzieli do niedzieli. Można powiedzieć, że misje parafialne to OSIEM CZASÓW:

  1. Czas łaski: Misje są czasem łaski, czyli działania Pana Boga w naszych sercach. Bóg można powiedzieć ze zdwojoną siłą i łatwością pozwala nam na wytrwanie w powziętych w czasie misji zadaniach, daje łatwość organizowania czasu, by można uczestniczyć w misjach, otwiera na Ducha Świętego, który czyni wszystko jakimś łatwym, bezproblemowym.
  2. Czas modlitwy: różaniec, Msza święta, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Drogi Krzyżowej, modlitwa osobista, rozmyślanie. Czas stanięcia przed Bogiem nie tylko w czasie wyznaczonym ale również rano, we dnie i wieczorem w bliskiej relacji z naszym Panem. To czas rachunku sumienia, pochylenia się nad swoim życiem.
  3. Czas Sakramentów świętych: odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych, przygotowania do Bierzmowania, Spowiedzi świętej, Eucharystii, Namaszczenia chorych, odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. To czas wdzięczności za te Sakramenty, które wzmacniają łaskę Bożą otrzymaną przez ich przyjęcie.
  4. Czas Katechezy i głoszenia – okazja do wsłuchania się w Słowo Boże głoszone przez misjonarza, osobista lektura Pisma świętego lub lektura duchowa. To czas dzielenia się Słowem, które głosił misjonarz, szczególnie z tymi, którzy nie usłyszeli tego słowa.
  5. Czas Nawrócenia – czyli głębszego zjednoczenia z Bogiem i porzucenia tego co złe, a co odkrywa w naszym sercu czas misji świętych. To czas postanowień, by konsekwentnie trwać przy Bogu, by Boga nie opuszczać. Czas odzyskania wiary dla wątpiących i odrzucających Boga, dla tych, którzy z powodu różnych doświadczeń stracili sens wiary, którzy wprost nie uważają się już za członków Kościoła, którzy lękają się przyznać do Boga ze względu na środowisko, w którym żyją i pracują, którzy pragną nawrócenia. To czas dla tych, którzy szukają swojego miejsca także wśród ludzi i być może pragną wspólnie podjąć wysiłek trwania we wspólnocie.
  6. Czas Miłosierdzia – czyli czas, by powiedzieć Bogu :”Jezu, ufam Tobie!” to czas, by wreszcie zaufać Bogu w Jego Miłosierdziu, by wsłuchać się w Boże przykazania Dekalogu i powiedzieć: „Wierzę!” tak chcę postępować, chociaż wątpię, że to jest słuszne, ale zaufam Bogu, bo wierzę, że On wie jak mnie prowadzić.
  7. Czas wzrastania w wierze praktykujących wiernych – nic nie jest tak ludziom Kościoła potrzebne jak refleksja , modlitwa myślna, która stoi u początków i skierowuje nasze kroki na drogi zbawienia.
  8. Czas dla siebie – czas odkrywania Boga i Jego działania w swoim sercu, czas wdzięczności za dobro, które dostrzegam i nie dostrzegam, a które dzieje się w moim życiu, doświadczenie Miłości, którą Bóg mnie otacza i wypełnia; tęsknoty za Bogiem

Znajdź swój czas Misji, które odkrywają, że Jezus Chrystus przywrócił nam życie, wolność i godność dzieci Bożych przez swą ofiarę Krzyża, dał umocnienie pochodzące od Ducha Świętego, który udziela nam potrzebnych łask i darów.

PODZIEL SIĘ.!

Facebook
Twitter
Email
Drukuj