You are currently viewing Modlimy się o święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Niedziela Dobrego Pasterza A.D 2024

Modlimy się o święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Niedziela Dobrego Pasterza A.D 2024

Dziś IV Niedziela Wielkanocna – Niedziela Dobrego Pasterza. Jest to Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. W dniach 25-27 kwietnia kwartalne dni modlitw o powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i do instytutów świeckich.

 

SŁOWO REKTORA WSD W TORUNIU

NA NIEDZIELĘ DOBREGO PASTERZA 2024

 

Drodzy bracia i siostry!

Niedziela Dobrego Pasterza jest okazją do modlitwy o nowe, święte powołania do służby kapłańskiej.

Od dłuższego czasu obserwujemy spadek liczby tych powołań. W ostatnich latach do naszego seminarium zgłaszało się tylko po kilku kandydatów, a w tej chwili do kapłaństwa przygotowuje się w nim 18 kleryków. Staramy się zapewnić im do tego jak najlepsze warunki. Alumni odbywają różne praktyki duszpasterskie w ciągu roku akademickiego i wakacji, a ich kształcenie powierzone jest Wydziałowi Teologicznemu UMK.

Pozytywna odpowiedź na głos powołania jest dzisiaj trudniejsza niż nawet kilkanaście lat temu, z różnych względów – od wspominanej wielokrotnie przez Ojca Świętego „kultury tymczasowości”, czyli lęku i niechęci do podejmowania decyzji na całe życie, po utratę przez duchownych sporej części społecznego zaufania.

Tym bardziej cieszymy się z każdego, który jest gotów podjąć decyzję o rozpoczęciu formacji do kapłaństwa. Jest wielką radością, gdy nowi kandydaci deklarują swoją gotowość do służby Panu Bogu i Kościołowi, uzasadniając to najczęściej pozytywnymi przykładami księży, których spotkali i których chcą naśladować. Pokazuje to wartość kapłaństwa i budzi nadzieję na przyszłość. Odważnych młodych mężczyzn, rozważających wstąpienie na tę drogę, zapraszam do spotkania ze mną (wszelkie potrzebne informacje znajdują się na stronie internetowej seminarium). Przy tej okazji dziękuję też z całego serca za wszelkie wsparcie materialne i modlitewne udzielane przez Was seminarium.

Podziel się na Facebooku
Podziel się na portalu X
Podziel się przez e-mail
Wydrukuj artykuł