You are currently viewing Oktawa Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego

Oktawa Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego

Przeżywając Oktawę Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego zapraszamy do udziału we Mszach świętych o godz. 8.30 lub 18.00. To ośmiodniowe przedłużenie Niedzieli Zmartwychwstania, (całotygodniowe świętowanie), przypominamy, że każdy dzień oktawy jest takim samym świętem jak Poniedziałek Wielkanocny. Nie ma jednak obowiązku uczestniczenia w Eucharystii. W piątek ze względu na trwającą Oktawę nie obowiązuje post piątkowy.

Podziel się na Facebooku
Podziel się na portalu X
Podziel się przez e-mail
Wydrukuj artykuł