You are currently viewing Słów kilka… Zmartwychwstały jest obok ciebie…

Słów kilka… Zmartwychwstały jest obok ciebie…

„…wzywa cię i czeka na ciebie, abyś zaczął od nowa. Kiedy czujesz się stary z powodu smutku, urazów, lęków, wątpliwości lub porażek, On zawsze będzie przy tobie, aby na nowo dać ci siłę i nadzieję. On nieustannie ci powtarza: zmartwychwstałem i zawsze, i na zawsze jestem z tobą”.

Święta paschalne są okazją, by podziękować Bogu za otrzymany dar, a jednocześnie, by ożywić w sobie te postawy, które płyną z wiary nadziei i miłości’’.

„Dziś dociera do nas świadectwo apostołów. Dociera przejmujące wyznanie Marii Magdaleny: zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja. Dociera wołanie Kościoła: Chrystus żyje. On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata”. Zmartwychwstały jest z nami niezależnie od tego, jak bardzo my się od niego oddalamy.

„Zmartwychwstały jest obok ciebie, wzywa cię i czeka na ciebie, abyś zaczął od nowa. Kiedy czujesz się stary z powodu smutku, urazów, lęków, wątpliwości lub porażek, On zawsze będzie przy tobie, aby na nowo dać ci siłę i nadzieję. On nieustannie ci powtarza: zmartwychwstałem i zawsze, i na zawsze jestem z tobą”.

Życie wieczne, do którego zostaliśmy wskrzeszeni w chrzcie świętym, nie rozpocznie się dopiero po naszej śmierci. Ono zaczyna się – jak pisze czeski teolog – „kiedy pozwolimy Jezusowi wstąpić drzwiami wiary do przestrzeni naszego życia, a wtedy nie musimy bać się niczego, nawet śmierci”.

„Bycie chrześcijaninem może się dokonywać jedynie jako stawanie się chrześcijaninem wciąż na nowo –dlatego Kościół mówi nam, że nie można tej drogi przejść naraz do końca, że trzeba ją przemierzać wciąż na nowo.

„Trzeba ją więc co roku po prostu podejmować. Iść nią odważnie wciąż na nowo, wykorzystując właśnie ten czas na odnowę wiary, nadziei i miłości”.

„Ożywić wiarę, która pomaga nam ufać Temu, który jest naszym Panem i Bogiem, który także w tym trudnym czasie nas nie opuszcza, który jest z nami, który jest z nami w łodzi i nie śpi, ale czuwa’’.

„Ożywić ufną nadzieję, bo to ta, która wciąż otwiera nas na nowe motywy życia, życia, które nie kończy się śmiercią, nie kończy się grobem, ale trwa wiecznie”.

„I żyć miłością, która pozwala nam w tym trudnym czasie otwierać nasze serca dla naszych najbliższych w rodzinach, w domach, ale również dla tych, którzy cierpią, którzy przeżywają tak trudne chwile, które opłakują swoich zmarłych”.

 

Niech wielkanocny czas pozwoli nam wszystkim odważniej naśladować Pana i głosić, że Zmartwychwstał.

Podziel się na Facebooku
Podziel się na portalu X
Podziel się przez e-mail
Wydrukuj artykuł