You are currently viewing 8 kwietnia: Dzień Świętości Życia połączony z Duchową Adopcją Dziecka Poczętego

8 kwietnia: Dzień Świętości Życia połączony z Duchową Adopcją Dziecka Poczętego

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która w tym roku wyjątkowo przypada 8 kwietnia, Kościół w Polsce obchodzi Dzień Świętości Życia. Dzień ten jest połączony z Duchową Adopcją Dziecka Poczętego.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego polega na indywidualnym modlitewnym zobowiązaniu podjętym w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa 9 miesięcy. Osoba podejmująca modlitwę odmawia jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i jego rodziców.

Można dołączyć dodatkowe postanowienia: czytanie Pisma Świętego, adorację Najświętszego Sakramentu, Komunię św., praktyki ascetyczne, a także konkretną pomoc osobom potrzebującym. Należy podejmować postanowienia realne, mając na uwadze indywidualne możliwości ich wypełnienia. Duchowa adopcja dziecka poczętego może być podjęta w dowolnym czasie, również prywatnie w domu, ale zwyczajowo w uroczystej formule zapoczątkowuje się ją w uroczystość Zwiastowania Pańskiego lub inne święto Matki Bożej.

Inicjatorami powstania w Polsce duchowej adopcji byli świeccy skupieni we wspólnocie „Straż Pokoleń” przy paulińskim kościele Świętego Ducha w Warszawie, skąd, co roku wyrusza piesza pielgrzymka na Jasną Górę. W tym kościele, 2 lutego 1987 roku zostały złożone pierwsze przyrzeczenia Duchowej Adopcji. Obecnie jest to Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia.

Centralny Ośrodek Duchowej Adopcji znajduje się w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Z okazji 20-lecia jego powstania odbędzie się 11 kwietnia, na Jasnej Górze, sympozjum naukowe pt. „Duchowa adopcja a kultura pro-life. Jasnogórski horyzont obrony życia dzieci poczętych”. Organizatorami konferencji są Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z Instytutem Teologicznym Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika i Jasnogórskim Instytutem Maryjnym. >>Więcej

Więcej informacji o Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego można znaleźć na stronie www.duchowa-adopcja.pl.

Mirosława Szymusik @JasnaGóraNews / BP KEP

 

Codzienna modlitwa Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

Panie Jezu,
za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi,
która urodziła Cię z miłością
oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia,
który opiekował się Tobą po narodzeniu,
proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem,
a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę,
aby swoje dziecko pozostawili przy życiu,
które Ty sam mu przeznaczyłeś.
Amen.

 

Udostępnij: