You are currently viewing Dni Eucharystyczne – Pierwszy czwartek, piątek, sobota miesiąca –  Luty 2024

Dni Eucharystyczne – Pierwszy czwartek, piątek, sobota miesiąca – Luty 2024

W naszej parafii w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 08:30 i 18:00 – odprawiana jest Msza św. wotywna o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie lub o Najświętszej Eucharystii (jeśli zasady liturgiczne na to zezwalają).

W naszej parafii w każdy pierwszy czwartek miesiąca serdecznie zapraszamy na liturgię pokutną  z okazją do spowiedzi świętej na godz. 15:30.

W naszej parafii w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 08:30 i 18:00 – odprawiana jest Msza św. wotywna o Najświętszym sercu Pana Jezusa (jeśli zasady liturgiczne na to zezwalają), następnie odmawiana jest litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Spowiedź ma miejsce przed Mszą św. o godz. 08:30 i 18:00. Ponadto spowiedź św., w parafii św. Jana od godz. 15:00 do 17:00.

W naszej parafii w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 08:30 odprawiana jest Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu Matki Bożej (jeśli zasady liturgiczne na to zezwalają).

Pierwszy czwartek miesiąca

Każdy pierwszy czwartek miesiąca jest przypomnieniem tego, co świętujemy w Wielki Czwartek. Teologia liturgii przychodzi nam tutaj z pomocą i określa owo przypominanie jako anamnezę (gr. anamnesis – przypominać, czynić pamiątkę). W czwartek, poprzez anamnezę, uczestniczymy w Ostatniej Wieczerzy i z Jezusem wchodzimy na drogę Jego Męki. Na pierwszy plan wysuwają się tu dwa ważne wydarzenia: ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. Pierwszy czwartek miesiąca jest dniem Eucharystii, a w związku z tym jest przede wszystkim czasem dziękczynienia. Dziękujemy w nim za największy z cudów, ale także za Kościół i to wszystko, co przyczynia się do naszego zbawienia. W praktyce najlepszym uczczeniem tego dnia jest przyjęcie Komunii Świętej w duchu dziękczynienia za otrzymane dary. Przedłużając ten moment, warto poświęcić chwilę na adorację Najświętszego Sakramentu lub ofiarować Komunię za tych, którzy z różnych powodów nie mają dostępu do mszy świętej, a jest takich ludzi na świecie naprawdę dużo. Nierozerwalnie z sakramentem Eucharystii związane jest kapłaństwo. Dzięki niemu msza święta została powierzona w ręce ludzi i może być sprawowana w każdym miejscu i czasie. Tylko poprzez kapłanów Chrystus może w pełni dawać siebie i przebywać wśród ludzi w swoich sakramentalnych znakach. Pierwszy czwartek jest zatem także dniem wdzięczności za dar kapłaństwa, a co za tym idzie – modlitwy za kapłanów o wytrwanie w dobrym i godne sprawowanie świętych obrzędów. Pomódlmy się tego dnia za naszego ks. proboszcza Mieczysława, naszych wikarych ks. Pawła i Dawida oraz kapelana ks. Marka. Ten dzień, to także czas modlitwy o nowe powołania do służby w Kościele, miejmy w pamięci modlitewnej również nasze Seminarium duchowne w Toruniu, które kształci przyszłych kapłanów.

Pierwszy piątek miesiąca

W każdy pierwszy piątek miesiąca czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa – źródło  i wzór miłości Pana Boga i ludzi. W tym dniu można praktykować 9 piątków. Aby to było możliwe trzeba być w stanie łaski uświęcającej i przyjąć Komunię świętą. Łączą się one z objawieniami Małgorzacie Marii Alacoque przez Chrystusa w 1673 roku. Usłyszała ona następujące słowa: zapewniał w nich: kto przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków przystąpi do Komunii Świętej i ofiaruje ją jako wynagrodzenie za grzechy własne i rodzaju ludzkiego, temu Boże Serce zapewni miłosierdzie w chwili zgonu, że nie umrze bez Jego łaski. W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy całego świata.

Pierwsza sobota miesiąca

W każdą pierwszą sobotę miesiąca w sposób szczególny czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. Maryja najlepiej ze wszystkich ludzi naśladowała w miłości Boga. Z tym dniem łączy się praktyka pierwszych pięciu sobót miesiąca. Nawiązuje ona do objawień fatimskich podczas których Maryja obiecała wsparcie w godzinie śmierci osobie, która przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawi spowiedź, przyjmie Komunię Świętą, odmówi Różaniec, i przez piętnaście minut będzie rozmyślała nad piętnastu tajemnicami różańcowymi w intencji zadośćuczynienia za grzechy.

PODZIEL SIĘ.!

Facebook
X
Email
Drukuj