You are currently viewing I Ty dołącz do Służby Liturgicznej.!

I Ty dołącz do Służby Liturgicznej.!

Wszystkich chętnych, którzy chcą służyć przy ołtarzu jako ministranci lub ministrantki zapraszamy na pierwszą zbiórkę organizacyjną w sobotę 15 czerwca na godz. 11.00.

Jest to zrzeszenie „młodych”, (lecz niekoniecznie) chłopców, którzy chcą mieć swój własny wkład w przebieg Mszy Św., i wszystkich wydarzeń religijnych dziejących się w naszej wspólnocie. Wyrażają się oni zapałem, poczuciem humoru i chęcią robienia dobra na rzecz innych ludzi. Ministranci istnieją praktycznie od początku powstania naszej parafii i są jej nie odłączną częścią. Bycie ministrantem to nie tylko posługa na każdej Mszy św., ale także wspólne wyjazdy wakacyjne, integracyjne spotkania, ogniska oraz gra w piłkę nożną!. Obowiązki ministranckie pełnią oni wg porządku ustalonego przez ich Opiekuna ks. Pawła, który troszczy się o ich formację pastoralno – liturgiczną.

Ministranci – są to chłopcy, którzy po odbytej formacji i święceniach służą przy Ołtarzu podczas każdej Mszy św. Szatą ministrantów jest biała komża (do kolan) i pelerynka. Samo określenie ministrant pochodzi od łac. „ministrare” – oznaczającego „służyć”

Lektorzy – są to starsi ministranci po ukończonym specjalnym kursie lektorskim i udzieleniu im posługi lektorskiej. Ich zadaniem we wspólnocie jest przede wszystkim odczytywanie czytań mszalnych oraz podawanie wezwań modlitwy wiernych. Charakterystycznym ubiorem lektorów jest biała alba (do kostek) przepasana cingulum (pasek).

  • będziesz blisko Pana Jezusa,
  • poznasz lepiej liturgię i Słowo Boże,
  • spotkasz wielu nowych kolegów i przyjaciół,
  • spędzisz wesoło i radośnie czas, także poza służbą,
  • weźmiesz udział w spotkaniach i wyjazdach ministranckich.

Udostępnij: