You are currently viewing Podziękowania dla abp. Stanisława Gądeckiego za 10-letnie przewodniczenie Konferencji Episkopatu Polski

Podziękowania dla abp. Stanisława Gądeckiego za 10-letnie przewodniczenie Konferencji Episkopatu Polski

„Dziękujemy za umiejętność budowania mostów między różnorodnymi wspólnotami i za nieustające przypominanie o konieczności dialogu i otwartości, opartych na prawdzie i wzajemnym szacunku” – napisał w liście przekazanym na ręce abp. Stanisława Gądeckiego bp Artur G. Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Biskup podziękował Metropolicie Poznańskiemu za 10 lat przewodniczenia Konferencji Episkopatu Polski.

Publikujemy pełny tekst podziękowań:

 

Warszawa, dnia 14 marca 2024 r.

Najczcigodniejszy Księże Arcybiskupie,

 

kierowani głębokim szacunkiem i poczuciem wielkiej wdzięczności pragniemy złożyć Waszej Ekscelencji wyrazy szczerych podziękowań za dziesięcioletni okres posługi dla Kościoła w funkcji Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Z uznaniem podkreślamy że jest Ksiądz Arcybiskup dla nas wszystkich niekwestionowanym autorytetem. Jako wybitny biblista, posiadający dogłębną znajomość Pisma Świętego, w świecie pełnym wyzwań, wynikających z deprecjonowania wartości chrześcijańskich, inspiruje nas swoją niezłomną postawą, mądrością i godnością, widocznymi w działaniach podejmowanych w trosce o dobro Kościoła.

Pełniąc równolegle funkcje przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz wiceprzewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy, obejmował Ksiądz Arcybiskup swoją troską Kościół, zarówno w wymiarze partykularnym, jak i powszechnym. Lata przewodniczenia wypełnione były modlitwą, głęboką refleksją i konsekwentnym działaniem. Było ono pełne wielkiego zaangażowania w duchowy rozwój wiernych, powierzonych przez Boga trosce Pasterzy Kościoła. Ksiądz Arcybiskup wspierał i umacniał Biskupów, będąc przewodnikiem na drodze naśladowania Chrystusa i służbie ludziom w duchu Opere et veritate.

Pragniemy także podziękować za wkład w umacnianie jedności Kościoła w Polsce i na świecie. W pierwszej kolejności za godziny spędzone na modlitwie w tej intencji. Owocowały one słowami i czynami podejmowanymi z troską o to, aby głos Kościoła był zawsze głosem prawdy Ewangelii, nadziei Zbawienia i miłosierdzia płynącego z przebitego boku Chrystusa. Dzięki wizji i determinacji Waszej Ekscelencji, Kościół, który jest w Polsce, prowadzony był przez trudne doświadczenia – jakich nam nigdy nie brakuje – z niezachwianą pewnością wiary swojego Pasterza.

Dziękujemy za umiejętność budowania mostów między różnorodnymi wspólnotami i za nieustające przypominanie o konieczności dialogu i otwartości, opartych na prawdzie i wzajemnym szacunku. Praca włożona w to dzieło, pełna poświęcenia i oddania, przynosi obfite owoce w życiu duchowym wielu osób.

Pragniemy życzyć Księdzu Arcybiskupowi Bożego błogosławieństwa na dalszej drodze pasterskiej posługi. Moc Ducha Świętego niech wspomaga w działaniach służących pomnażaniu dobra.

Trwając w braterskiej jedności w Chrystusie Panu

 

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

Abp Marek Jędraszewski
Metropolita Krakowski
Zastępca Przewodniczącego KEP

_______________________________

Jego Ekscelencja
Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Metropolita Poznański

 

Udostępnij: