You are currently viewing Poświęcenie opłatków na stół wigilijny – Zapraszamy po odbiór

Poświęcenie opłatków na stół wigilijny – Zapraszamy po odbiór

Dziś poświęcimy opłatek na stół wigilijny.  Opłatek można odbierać na stoliku pod chórem za dobrowolną ofiarą. Zapraszamy serdecznie po odbiór. 

Opłatek to znak miłości, dobra i pokoju. Będziemy się nimi dzielić podczas Wieczerzy Wigilijnej. Łamanie się opłatkiem w wigilię lub w okresie uroczystości Narodzenia Pańskiego jest pięknym i wymownym zwyczajem religijnym, jaki zachowujemy w naszej Ojczyźnie  za przykładem naszych przodków. Chleb jest darem Boga Stwórcy i owocem pracy ludzkich rąk. Kiedy zasiadamy do posiłku przy wspólnym stole, na znak jedności i braterstwa dzielimy się chlebem i innymi pokarmami.  Co roku na początku Wieczerzy Wigilijnej łamiemy biały chleb – opłatek i składamy sobie życzenia. Dobre słowa wypowiadane między członkami rodziny i przyjaciółmi wyjaśniają sens gestu łamania chleba. Łamanie się opłatkiem, przypomina także, że Syn Boży  dla nas stał się człowiekiem i ustanowił Eucharystię, w której pod postacią chleba i wina daje nam pokarm swoje Ciało i Krew, aby obdarzyć nas życiem wiecznym i zjednoczyć we wzajemnej miłości. Uwielbiajmy Boga za dar chleba i Eucharystii oraz prośmy Go, aby nas pobłogosławił. Przyjęcie poświęconego opłatka jest wyrazem naszej wspólnoty z parafią.

PODZIEL SIĘ.!

Facebook
Twitter
Email
Drukuj